ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Α.Π.1006
Αθήνα, 27 Απριλίου 2006

Αγαπητέ συνάδελφε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια της προσπάθειας επανένταξης των ανέργων μελών της Ένωσής μας στην παραγωγική διαδικασία, σας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκαν 15 θέσεις εργασίας για τον Ελεγκτικό Μηχανισμό Αγγελιοσήμου του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., όπως περιγράφονται στη συνημμένη ανακοίνωση πρόσληψης.
Η επιλογή των προσληφθέντων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία και επεξεργάσθηκε τα κριτήρια πρόσληψης και μοριοδότησης, σύμφωνα με τις ανάγκες του Ελεγκτικού Μηχανισμού.
 

 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ζητει να προσλάβει
Α. Λογιστές (θεσεις 4)
Απαραίτητα προσόντα
-Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) με ειδίκευση στη Λογιστική, ή
-Πανεπιστημίου Πειραιώς(πρώην ΑΒΣΠ)με ειδίκευση στη Λογιστική ή
-Πτυχίο ΤΕΙ με ειδίκευση στη Λογιστική
-Προυπηρεσία 3ετή τουλάχιστον, η οποία να αποδεικνύεται με βεβαίωση εργοδότη σε συνδυασμό με αντίστοιχη βεβαίωση του ασφαλιστικού οργανισμού(ΤΣΠΕΑΘ ΤΑΥΣΙΤ)
-Αριστη γνώση ΚΒΣ, Γενικής Λογιστικής, ανάλυση ισολογισμών
-Αριστη γνώση Η/Υ(ΜS Word,Excel)
-Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Lower η άλλης ξένης γλώσσας αντίστοιχου επιπέδου
-Αδεια οικονομολογικού επαγγέλματος του οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδος
-Απόσπασμα ποινικού μητρώου
-Ηλικία 25 εως 45 ετών
-Προκειμένου περί ανδρών να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
Β. Υπαλλήλους Γραφείου (Θέσεις 11)
Απαραίτητα προσόντα
-Απολυτήριο Λυκείου
- Διετή προϋπηρεσία, η οποία να αποδεικνύεται με βεβαίωση εργοδότη σε συνδυασμό με αντίστοιχη βεβαίωση του ασφαλιστικού οργανισμού(ΤΣΠΕΑΘ, ΤΑΥΣΙΤ, ΙΚΑ κ.α.)
-Αριστη γνώση Η/Υ (MS Word,Excel)
-Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Lower ή άλλης ξένης γλώσσας αντίστοιχου επιπέδου
-Απόσπασμα ποινικού μητρώου
- Ηλικία 20 έως 45 ετών
-Προκειμένου περί ανδρών να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
1)Οι προσλήψεις θα γίνουν κατόπιν διαγωνισμού ενώπιον επιτροπής.
2) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 210 3624420 και 210 3641942, προκειμένου μέχρι τις 12 Μαΐου να προσκομίσουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα συνυπολογίσει και κοινωνικά κριτήρια, όπως:
-ανέργους άνω των 30 ετών
-ανέργους ηλικίας έως 30 ετών
-μητέρες με ανήλικα τέκνα
-άτομα με αναπηρίες
-πολυτέκνους ή τέκνα πολυτέκνων
Οι πίνακες κατάταξης θα καταρτιστούν από αρμόδια τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία.


Posted on Thursday, April 27, 2006 (Archive on Thursday, May 4, 2006)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return