ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 25 του Καταστατικού 

            του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π ( ΦΕΚ 1689 Β΄/15.5.2018 ΄).

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι, άμεσα μέλη του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως σε τέταρτη Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (αίθουσα «ΑΠΟΛΛΩΝ» - ημιώροφος) Πανεπιστημίου 52 , Αθήνα με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης

2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών για την οικονομική χρήση έτους 2018

4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2018

5. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.

6. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2018

7. Έγκριση Προϋπολογισμών 2019 και 2020

 Η τρίτη Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω μη υπάρξεως απαρτίας.

Για την επίτευξη της απαρτίας στην τέταρτη (τελευταία) Τακτική Γενική Συνέλευση απαιτείται η παρουσία του 1/20 των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, αμέσων μελών. 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ


Posted on Thursday, October 24, 2019 (Archive on Thursday, October 31, 2019)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return