ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ -ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΗΕΑ

 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ -ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΗΕΑ

Συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε σήμερα στο τέλος του 2019 και ο ΕΔΟΕΑΠ υπάρχει και εξακολουθεί να είναι το στήριγμα και η ελπίδα όλων πλέον, των εργαζομένων στην ενημέρωση.

Οι οικονομικές δυσκολίες οι οποίες άρχισαν το 2009, αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που χτύπησε ιδιαίτερα τον κλάδο των Μ.Μ.Ε., οδηγούσε το ασφαλιστικό μας Ταμείο τον ΕΔΟΕΑΠ, στην χρεοκοπία.

Από το 2009 τα ελλείμματα κάθε χρόνο αυξάνονταν. Σε όλες τις οικονομικές χρήσεις από το 2009 και μετά, διαπιστωνόταν άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των εσόδων και τον εξόδων, που χρόνο με το χρόνο μεγάλωνε.

 Οι απολύσεις, οι μειώσεις μισθών και οι μαζικές συνταξιοδοτήσεις μείωναν συνεχώς τα έσοδα από εισφορές, ενώ η πτωτική πορεία της διαφήμισης  επέφερε ανάλογη μείωση στο Αγγελιόσημο, το βασικό πόρο του ΕΔΟΕΑΠ.

Ο ΕΔΟΕΑΠ κατέρρεε και το μέλλον του προδιαγραφόταν δυσοίωνο, αφού σε όλα τα παραπάνω προστέθηκε και η απώλεια του μεγαλύτερου μέρους των αποθεματικών του με το «κούρεμα » των ομολόγων.

Όλα αυτά τα χρόνια – από το 2009 έως και τη κατάργηση του αγγελιοσήμου το Σεπτέμβριο του 2016- οι διοικήσεις του ΕΔΟΕΑΠ, στην προσπάθεια διάσωσής του, έπαιρναν ημίμετρα και αυτά σε βάρος των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, με μειώσεις  συντάξεων και υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Οι εργαζόμενοι στο Ταμείο μας – η καρδιά του ασφαλιστικού μας Ταμείου- άρχισαν να διακατέχονται από επαγγελματική ανησυχία και αυτό επιδείνωνε την κατάσταση.

Στην ουσία ο ΕΔΟΕΑΠ είχε «πέσει». Η μόνη διέξοδος ήταν η δημιουργία ενός «νέου ΕΔΟΕΑΠ» που θα προέκυπτε από μια συμφωνία μεταξύ Εργαζομένων και Εργοδοτών και θα κυρωνόταν από την Κυβέρνηση.

Τελικά, ύστερα από πολύμηνη διαπραγμάτευση των Ενώσεων των εργαζομένων με τις εργοδοτικές Ενώσεις, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, πετύχαμε τη συμφωνία διάσωσης του Ταμείου μας, η οποία  νομοθετήθηκε με το ν.4498/2017.

Οι διαπραγματεύσεις ήταν σκληρές και δύσκολες και βέβαια, όπως σε κάθε διαπραγμάτευση, υπήρξαν θέσεις από τις οποίες αναγκαστήκαμε να υποχωρήσουμε, αλλά ο βασικός στόχος, η διατήρηση δηλαδή του ΕΔΟΕΑΠ με αξιοπρεπές για τους ασφαλισμένους του επίπεδο παροχών και προϋποθέσεις μακρόχρονης  βιωσιμότητας του, επετεύχθη.

Σήμερα δυο χρόνια μετά την ψήφιση του Νόμου διάσωσης, όλα δείχνουν ότι τα καταφέραμε.

Όλα δείχνουν ότι ο ΕΔΟΕΑΠ έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο και συνεχίζει να παρέχει υψηλού επιπέδου περίθαλψη στους ασφαλισμένους του, χωρίς να μειώσει συντάξεις και άλλου είδους παροχές.

Παράλληλα εφαρμόζοντας το Νόμο, που προβλέπει αναλογιστική μελέτη για πενήντα χρόνια, έκθεση φερεγγυότητας, νέα οργανωτική δομή και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του, θωρακίζουμε τον ΕΔΟΕΑΠ, έτσι ώστε να μην υπάρξει ξανά ο παραμικρός κίνδυνος για το Ταμείο μας.

Σήμερα θα έλεγα ότι η πρωτοβουλία των διοικήσεων των τεσσάρων Ενώσεων που δημιούργησαν τον ΕΔΟΕΑΠ, για την υλοποίηση του Νόμου διάσωσης, καθώς και την διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του νέου ΕΔΟΕΑΠ, ήταν αναγκαία και εντελώς απαραίτητη.

Με αυτή τη Διοίκηση, καταφέραμε να στελεχώσουμε τον ΕΔΟΕΑΠ, με έμπειρα στον κλάδο της Υγείας στελέχη, που θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο τις παροχές του Ταμείου μας, να εκσυγχρονίσουμε ηλεκτρονικά τη λειτουργία του, να υλοποιήσουμε τη διαδικασία διεύρυνσης εξασφαλίζοντας την περίθαλψη και τη χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους μας σε κάθε σημείο της χώρας και να επαναφέραμε την επαγγελματική ηρεμία στους εργαζόμενους του ΕΔΟΕΑΠ.

 

Ο δρόμος βέβαια είναι μακρύς και έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του ΕΔΟΕΑΠ προς όφελος των συνταξιούχων, των ανέργων και όλων των εργαζομένων στα ΜΜΕ.

Παλεύουμε με μόνη επιδίωξη τη δημιουργία ενός εύρωστου και υγιούς Ταμείου  με όσο το δυνατόν καλλίτερες παροχές στους σφαλισμένους του.

 Πρότυπο ασφαλιστικού φορέα στην Ελλάδα.

Ως Πρόεδρος του ΤΥΠ, έχω να σας καταθέσω ότι δεν υπήρχαν ενεργές συμβάσεις του ΕΔΟΕΑΠ με διαγνωστικά και νοσηλευτικά κέντρα, αφού όλες είχαν λήξει. Πιστεύουμε ότι στους επόμενες μήνες θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες υπογραφής συμβάσεων με τα μεγαλύτερα από τα κέντρα  αυτά.

Ως αντιπρόεδρος της ΟΑΤΥΕ,(Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων) σας καταθέτω ότι όλη η Ευρώπη στηρίζει την περίθαλψη σε πολλά αυτοδιαχειριζόμενα ταμεία, όπως ο ΕΔΟΕΑΠ.

Το μέλλον του ΕΔΟΕΑΠ εξαρτάται από εμάς.

 Από τις επιλογές μας και τις συμπεριφορές μας.

Δεν πρέπει τέλος να μας διαφεύγει ότι ο ΕΔΟΕΑΠ, από την ίδρυσή του το 1967 μέχρι και σήμερα, οφείλει την ύπαρξή του στις πιέσεις και τους αγώνες των εργαζομένων στην ενημέρωση, που κατέληξαν σε συμφωνίες με τους εργοδότες, οι οποίες κυρώθηκαν με νόμους από Κυβερνήσεις.

 

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2019

ΜΑΡΚΟΣ ΓΚΑΝΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΗΕΑ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Υ.Π.  ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ


Posted on Friday, November 1, 2019 (Archive on Friday, November 8, 2019)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return