ΚΗΡΥΞΗ 4ΩΡΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "Η ΑΥΓΗ" ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ AVGI.GR

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α αποφάσισε την κήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας όλων των διοικητικών υπαλλήλων, που εργάζονται στην εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ» και στην ιστοσελίδα “avgi.gr” από ώρα 12.00μ έως ώρα 16.00 της Δευτέρας, 24 Φεβρουαρίου 2020

ΖΗΤΑΜΕ

·        Την εξόφληση των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων

·        Την ομαλοποίηση της καταβολής της μισθοδοσίας τους

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο 


Posted on Monday, February 24, 2020 (Archive on Monday, March 2, 2020)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return