Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΗΕΑ

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, με τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την έναρξη της διαδικασίας αντικατάστασης των παλαιών δημοσιογραφικών ταυτοτήτων και της εκδόσεως νέων για όλα τα μέλη της ΕΠΗΕΑ και με δεδομένο ότι όλες οι ταυτότητες που είχαν εκδοθεί με το νέο σύστημα, έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και χρειάζονται επανέκδοση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΗΕΑ ενημερώνει τα μέλη της Ένωσης σχετικά με την προβλεπόμενη διαδικασία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 

§  Τη νέα ταυτότητα, η οποία θα έχει διετή ισχύ, έχουν δικαίωμα να παραλαμβάνουν, όλα τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, ήτοι:

§  Οι μισθωτοί, για τους οποίους οι εργοδότες τους παρακρατούν από το μισθό τους τη μηνιαία συνδρομή τους υπέρ της ΕΠΗΕΑ.

§  Οι συνταξιούχοι, για τους οποίους ο ΕΔΟΕΑΠ παρακρατεί από την επικούρησή τους τη μηνιαία συνδρομή τους υπέρ της ΕΠΗΕΑ.

§  Τα μέλη που έχουν ρυθμίσει οφειλές και αποδίδουν οι ίδιοι τη μηνιαία συνδρομή τους υπέρ της ΕΠΗΕΑ.

§  Όσοι είναι άνεργοι (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΕΠΗΕΑ) ή εν επισχέσει, χωρίς άλλη εργασία.

 

Όσον αφορά τα μέλη που δεν είναι ταμειακώς τακτοποιημένα:

 

§  Οι συνάδελφοι, που εργάζονται σε εργοδότες, οι οποίοι δεν παρακρατούν τη συνδρομή υπέρ της ΕΠΗΕΑ, η οποία ανέρχεται σε 3 ευρώ μηνιαίως, οφείλουν οι ίδιοι να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους. Αυτό μπορεί να γίνει κατόπιν συνεννόησης με την Γραμματεία της Ενώσεως (τηλ. 2103641942, 2103624420), προκειμένου να ρυθμίσουν την αποπληρωμή της συνδρομής τους.

§  Τα μέλη που οφείλουν συνδρομές, για να θεωρηθούν ταμειακώς τακτοποιημένα, θα πρέπει να ρυθμίσουν την οφειλή τους τουλάχιστον για το 2020, εφόσον εργάζονται.

§  Επιπλέον, για τα άνεργα μέλης μας, που το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα τους δεν υπερβαίνει τις 12.000€, τα μέλη του ΔΣ αποφάσισαν την καταβολή του συμβολικού ποσού των 0,50€, το οποίο θα καταβάλουν ως μηνιαία εισφορά προς την ΕΠΗΕΑ.

 

Για τη διευκόλυνση και προστασία των μελών μας κατά το διάστημα ισχύος των περιοριστικών μέτρων διασποράς του κορονοϊού, δίνεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ της επανέκδοσης της ταυτότητας με φυσική παρουσία και της διαδικασίας εξ αποστάσεως.

 

Όσον αφορά την επανέκδοση με φυσική παρουσία, τα μέλη θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 

1.      Τα μέλη προσέρχονται  στα γραφεία της ΕΠΗΕΑ, κατόπιν τηλεφωνικής προ συνεννόησης, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, συμπληρωμένο το απογραφικό τους δελτίο (Για την εκτύπωση του πατήστε εδώ) και 5 ευρώ για τα εκτυπωτικά έξοδα.

2.      Με την άφιξή τους στην Ένωση, οι συνάδελφοι θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ένωσης, όπου θα πιστοποιείται εάν είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι και θα καταβάλουν το ποσό των 5 ευρώ, που αντιστοιχεί σε εκτυπωτικά έξοδα. Στη συνέχεια, τα μέλη θα μπορούν να προσέρχονται στον κ. Βαγγέλη Βλάχο για την κατάθεση του συμπληρωμένου απογραφικού δελτίου και την παραλαβή της νέας ταυτότητας, η οποία θα εκτυπώνεται αμέσως και θα παραδίδεται στο μέλος, με ταυτόχρονη υπογραφή του σε βιβλίο παραλαβής.

 

 Όσον αφορά την επανέκδοση με την εξ αποστάσεως διαδικασία, τα μέλη θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 

1.      Να ενημερωθούν τηλεφωνικά ή μέσω email από τις υπηρεσίες της ΕΠΗΕΑ (τηλ. 210-3624420, 2103641942, email epiea@otenet.gr) για τυχόν οφειλές τους από συνδρομές.

2.      Nα καταθέσουν στην τράπεζα, είτε ηλεκτρονικά με e-banking, τα εκτυπωτικά έξοδα (5 ευρώ) και το ποσό από τυχόν οφειλές (λογαριασμός ΕΘΝΙΚΗ: IBAN    GR 64 0110 0800 0000 0804 8080 702).

3.      Να αποστείλουν στη Γραμματεία της Ενώσεως συμπληρωμένο το απογραφικό δελτίο μέλους και το καταθετήριο πληρωμής των οφειλών και των εκτυπωτικών εξόδων, email epiea@otenet.gr ).

4.      H Γραμματεία αφού ελέγξει τα στοιχεία, θα εκδώσει τη νέα ταυτότητα και θα συνεννοηθεί με το μέλος για την παραλαβή της, είτε από τα γραφεία της ΕΠΗΕΑ, κατόπιν τηλεφωνικής προ συνεννόησης, είτε μέσω της ταχυδρομικής αποστολής της.

 

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν και είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι, μπορούν να απευθυνθούν στον εκπρόσωπο τους, ο οποίος θα παραδώσει στην ΕΠΗΕΑ συγκεντρωτική λίστα με τα ονόματα των μελών που θα επανεκδώσουν την ταυτότητα τους, τα απογραφικά τους δελτία και στη συνέχεια θα παραλάβει τις ταυτότητες των μελών, καταβάλλοντας το κόστος των εκτυπωτικών εξόδων, με την παραλαβή τους.

 

Υπενθυμίζουμε ότι τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ανέργων της ΕΠΗΕΑ δεν υποχρεούνται να καταβάλουν τα εκτυπωτικά έξοδα των 5 ευρώ.

 

Σημειώνουμε ότι: Όσοι δεν είχαν εκδώσει κατά τη διάρκεια της διετίας (1/2019-12/2020) τη νέα ταυτότητα θα πρέπει:

 

1.      Να επικοινωνήσουν, το συντομότερο δυνατό, με τις υπηρεσίες της ΕΠΗΕΑ για την τακτοποίηση τυχόν οφειλών τους από συνδρομές

2.      Να αποστείλουν φωτογραφία ταυτότητας σε αρχείο jpeg και το απογραφικό δελτίο μέλους συμπληρωμένο στο email της Ένωσης epiea@otenet.gr

3.      Να καταβάλουν το ποσό των 5 ευρώ, που αντιστοιχεί σε εκτυπωτικά έξοδα, κατά την παραλαβή της ταυτότητας, κατόπιν τηλεφωνικής προ συνεννόησης.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μάρκος Γκανάς                                      Δημήτρης Πίππας

 

 


Posted on Friday, January 22, 2021 (Archive on Friday, January 29, 2021)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return