ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μετά την παρέλευση της 15νθήμερης προθεσμίας ενστάσεων, οριστικοποιείται από 1ης Νοεμβρίου 2021 η εγγραφή στο Μητρώο της Ένωσης των ακολούθων συναδέλφων: 

   ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Α) ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

1

ΜΑΝΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Α) ΩΣ ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΑΜΕΙΟ

1

ΔΗΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΔΟΕΑΠ

Τα νέα μέλη, παρακαλούνται εντός 10 ημερών να αποστείλουν, λόγω πανδημίας και για διευκόλυνση τους, στο email της Ένωσης epiea@otenet.gr, για την εγγραφή τους, τα ακόλουθα

1.      Φωτογραφία ταυτότητας σε jpeg αρχείο, για την έκδοση της ταυτότητας μέλους.

2.      Συμπληρωμένο Απογραφικό Δελτίο μέλους (Πατήστε εδώ για την εκτύπωση του).

3.      Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως.

4.      Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

5.      Καταθετήριο τραπέζης με το ποσό των 15€, που αφορά στο δικαίωμα εγγραφής και το ποσό των 5€ που αφορά στα εκτυπωτικά έξοδα της ταυτότητας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μάρκος Γκανάς                                      Δημήτριος Πίππας

  


Posted on Thursday, November 11, 2021 (Archive on Thursday, November 18, 2021)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return