ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΗΕΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2021

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Καλούμε τα μέλη της Ε.Π.Η.Ε.Α.

Να συμμετάσχουν απομακρυσμένα, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00. Λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από τα μέτρα για την αποτροπή της πανδημίας COVID 19 και προς το σκοπό της διευκόλυνσης της συμμετοχής χωρίς φυσική παρουσία, η Συνέλευση πραγματοποιείται διαδικτυακά, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 1/2019 έως 10/2021 και υποβολή εκθέσεων από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

2) Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. 1/1/2019-31/12/2019 και 1/1/2020-31/12/2020.

3) Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2020, 2021 και 2022.

4) Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής.

5) Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για διαπραγμάτευση και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης και Ιδιωτικής Συμφωνίας, με την ΕΙΗΕΑ, με την ΕΙΙΡΑ, με την ΕΙΤΗΣΕΕ και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη.

6) Κήρυξη απεργίας και στάσεων εργασίας στην ΕΙΗΕΑ, στην ΕΙΙΡΑ, στην ΕΙΤΗΣΕΕ, στον ΕΔΟΕΑΠ, στο ΑΠΕ και στις Ενώσεις και σε οποιονδήποτε άλλο εργοδότη και για οποιοδήποτε ζήτημα και εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για υλοποίηση της απόφασης αυτής κατά τον χρόνο που αυτό κρίνει σκόπιμο ή οι ιδιαίτερες περιστάσεις το επιβάλλουν.

7)  Ψηφοφορία για τα πεπραγμένα και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.

8)  Παραίτηση Διοικητικού Συμβουλίου – Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών Οργάνων, με ταυτόχρονη  εκλογή αντιπροσώπων μετ’ ισαρίθμων αναπληρωματικών για το Ένατο Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.)

Στην Τακτική αυτή πρώτη Γενική Συνέλευση για να υπάρξει απαρτία θα πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό μας να παρίσταται το 1/3 τουλάχιστον, των Τακτικών μελών της Ένωσης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση καλείται στις 7 Δεκεμβρίου 2021, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε για να υπάρξει απαρτία θα πρέπει να παρίσταται το 1/4  των Τακτικών και Ταμειακώς εντάξει μελών της Ένωσης.

Εάν και κατά την δεύτερη αυτή ημερομηνία δεν υπάρχει απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη της Ένωσης σε τρίτη Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12.00 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, όποτε θα πρέπει να παρίσταται το 1/5 των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών της Ένωσης μας.

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Νοεμβρίου 2021 ή στις τυχόν επαναληπτικές της, τα μέλη μας απαιτείται να συνδεθούν με συγκεκριμένο σύνδεσμο (link). Θα τους αποσταλεί στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους που έχουν δηλώσει ή με sms στο κινητό τους.

O σύνδεσμος (link) θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΕΠΗΕΑ http://epiea.gr/ την ημέρα διενέργειας της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και κατά τις ημέρες διενέργειας των τυχόν επαναληπτικών της.

Ακολουθώντας το σύνδεσμο, τα μέλη της Ένωσης θα χρειαστεί να συμπληρώσουν συγκεκριμένα πεδία που έχουν δηλώσει στην ΕΠΗΕΑ, όπως:

·       ·        Α.Δ.Τ ταυτότητας ή Αριθμό Διαβατηρίου

Επιπλέον,

·        τον Αριθμό Μητρώου Μέλους της ΕΠΗΕΑ, ο οποίος αναγράφεται στην ταυτότητα μέλους της Ένωσης. 

Για την επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών και προς διευκόλυνση σας,  μπορείτε να στείλετε, πριν την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,  email στο info@epiea.gr, αναφέροντας τα ανωτέρω στοιχεία και δηλώνοντας τηλέφωνο επικοινωνίας, έως την Πέμπτη 25/11/2021, ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 210 3624420, 2103641942, υπεύθυνοι: κ. Βαγγέλης Βλάχος, κα Πηνελόπη Καταγή.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο Internet. 

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα της ΕΠΗΕΑ και θα αποσταλούν στα μέλη μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

              

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Π.Η.Ε.Α.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μάρκος Γκανάς                                         Δημήτριος Πίππας

 


Posted on Thursday, November 18, 2021 (Archive on Thursday, November 25, 2021)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return