ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μετά την παρέλευση της 15νθήμερης προθεσμίας ενστάσεων, οριστικοποιείται από 1ης Οκτωβρίου 2022 η εγγραφή στο Μητρώο της Ένωσης των ακολούθων συναδέλφων: 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Α) ΩΣ ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ

1

ΑΔΟΣΙΔΗΣ

ΝΕΟΦΥΤΟΣ

ALTER EGO MEDIA

2

ΒΙΣΤΑΚΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ALTER EGO MEDIA

3

ΚΥΡΙΑΖΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Τ.V.

4

ΜΟΡΦΑ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ

ALTER EGO MEDIA

5

ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΝΗ

OPEN TV

6

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ

ΤΑΡΣΙΑ

STAR CHANNEL

Β) ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ

1

ΜΑΜΟΥΝΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΝΤΡΑ

2

ΧΕΝΛΙΧ

ΝΤΑΓΚΜΑΡ ΞΕΝΙΑ ΖΩΗ

ALPHA T.V.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Α) ΩΣ ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ

1

ΤΕΓΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

REAL FM 97,8

2

ΧΟΥΛΙΑΡΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

REAL FM 97,8

 

  Τα νέα μέλη, παρακαλούνται εντός 10 ημερών να αποστείλουν, για διευκόλυνση τους, στο email της Ένωσης epiea@otenet.gr, για την εγγραφή τους τα ακόλουθα

1.      Φωτογραφία ταυτότητας σε jpeg αρχείο, για την έκδοση της ταυτότητας μέλους.

2.      Συμπληρωμένο Απογραφικό Δελτίο μέλους (Πατήστε εδώ για την εκτύπωση του).

3.      Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως.

4.      Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

5.      Καταθετήριο τραπέζης με το ποσό των 15€, που αφορά στο δικαίωμα εγγραφής και το ποσό των 5€ που αφορά στα εκτυπωτικά έξοδα της ταυτότητας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μάρκος Γκανάς                                      Δημήτριος Πίππας 


Posted on Thursday, October 13, 2022 (Archive on Thursday, October 20, 2022)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return