ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΠΟΕΠΤΥΜ

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΠΤΥΜ, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα την 28η Νοεμβρίου 2022, έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Απόστολος Μαρκόπουλος

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Τριανταφυλλίδης

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σοφία Βιδάλη

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Βαζογιάννη

ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ανέζα Βιδάλη

ΤΑΜΙΑΣ

Πελαγία Κοκιούση

ΜΕΛΗ

Ευστράτιος Κουτσοβίλης

 

Βασιλική Βαλσαμάκη

 

Θεοφάνης Καψάλης

 

Γεώργιος Διαμαντόπουλος

 

Δημήτριος Κούκος

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 


Posted on Wednesday, November 30, 2022 (Archive on Wednesday, December 7, 2022)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return