ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. στην 8η  συνεδρίαση της 31ης Ιανουαρίου 2023, αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα και με τις καταστατικές διατάξεις

  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε

να εγγραφούν από την 1η Μαρτίου 2023 στο Μητρώο των Μελών της Ένωσης οι παρακάτω συνάδελφοι που έχουν τα υπό του Καταστατικού οριζόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Α) ΩΣ ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΥΠΟΣ

1

ΚΡΕΤΣΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ALTER EGO MEDIA

2

ΜΑΙΝΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ALTER EGO MEDIA

2

ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ

ΝΕΟΚΛΗΣ

ALTER EGO MEDIA

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Α) ΩΣ ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ

1

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ALPHA T.V.

2

ΜΠΟΤΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

OPEN TV

ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

Α) ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΑΜΕΙΟ

1

ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΕΔΟΕΑΠ

Τα τακτικά μέλη που έχουν τυχόν αντίρρηση για κάποιον από τους παραπάνω, μπορούν να υποβάλουν ένσταση στη Γραμματεία της Ένωσης το αργότερο μέσα σε 15 μέρες, δηλαδή μέχρι και τις 9 Μαρτίου 2023.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μάρκος Γκανάς                                      Δημήτριος Πίππας

  


Posted on Thursday, February 23, 2023 (Archive on Thursday, March 2, 2023)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return