Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

Τρίτη, 25 Απριλίου 2023

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κατά την αργία της Πρωτομαγιάς, η εργασία των συναδέλφων στις ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, στους  ραδιοφωνικούς και  τηλεοπτικούς σταθμούς, στις ιστοσελίδες στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στις Ενώσεις και στον ΕΔΟΕΑΠ, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ΣΣΕ, ως εξής:

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

          α) Την Παρασκευή, 28/04/2023, θα κυκλοφορήσουν οι εκδόσεις του Σαββάτου.

          β) Το Σάββατο, 29/04/2023, θα κυκλοφορήσουν όλες οι κυριακάτικες εκδόσεις.

          γ) Την Κυριακή, 30/04/2023, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι αθλητικές εφημερίδες.

          δ) Τη Δευτέρα, 01/05/2023, δεν θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ εφημερίδα.

          ε) Την Τρίτη, 02/05/2023, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις.

  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ / ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

 Κατά την αργία της Δευτέρας, 01/05/2023, οι συντάκτες του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των ιστοσελίδων, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ΣΣΕ και τη νομοθεσία, που καθορίζουν και την αμοιβή τους για τις αργίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά την αργία της Πρωτομαγιάς, οι συντάκτες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν και θα αμειφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 5.6.2019 ΣΣΕ για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρ. 1 του Ν. 3429/2005.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι συνάδελφοι των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών δεν θα εργαστούν ανήμερα την Πρωτομαγιά.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ

Οι τεχνικοί τύπου θα εργαστούν κατά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς ανάλογα με τις ημέρες κυκλοφορίας των εφημερίδων.

 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

  


Posted on Tuesday, April 25, 2023 (Archive on Tuesday, May 2, 2023)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return