ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αθήνα, 10 Μαΐου  2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. στην 10η  συνεδρίαση της 8ης Μαΐου  2023, αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα και με τις καταστατικές διατάξεις

  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε

να εγγραφούν από την 1η Μαΐου  2023 στο Μητρώο των Μελών της Ένωσης οι παρακάτω συνάδελφοι που έχουν τα υπό του Καταστατικού οριζόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Α) ΩΣ ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ

1

ΓΚΑΛΑΜΕΛΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Τ.V.

2

ΚΟΡΛΟΥ

ΔΑΝΑΗ

STAR CHANNEL

Β) ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ

1

ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Τ.V.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Α) ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ

1

ΜΠΙΡΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

PEPPER

ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Α) ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

1

ΖΙΩΓΑ

ΑΝΝΑ

ΑΠΕ - ΜΠΕ

 Τα τακτικά μέλη που έχουν τυχόν αντίρρηση για κάποιον από τους παραπάνω, μπορούν να υποβάλουν ένσταση στη Γραμματεία της Ένωσης το αργότερο μέσα σε 15 μέρες, δηλαδή μέχρι και τις 24 Μαΐου 2023.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μάρκος Γκανάς                                      Δημήτριος Πίππας

  


Posted on Wednesday, May 10, 2023 (Archive on Wednesday, May 17, 2023)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return