ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Π.Η.Ε.Α. ΚΑΙ Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Η.Ε.Α.

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων - μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, πού εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.
Στην Αθήνα σήμερα 10 Ιουλίου 2006, οι παρακάτω υπογράφοντες αφ’ ενός μεν ο κ. Κωνσταντίνος Κιμπουρόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Πανεπιστημίου αριθμ. 10 και αφ’ ετέρου ο κ. Μάρκος Γκανάς, Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο κ. Δημήτρης Πίππας, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Π.Η.Ε.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Βουκουρεστίου αριθμ. 36, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1ο
Επιμελητές Ροής.
4η Κλίμακα:
Υπάλληλοι Αρχείου, Υπάλληλοι Ταινιοθήκης, Δακτυλογράφοι, Τηλεφωνητές, Χειριστές Τηλετύπων – Η/Υ, Υπάλληλοι Διεκπεραίωσης, Αποθηκάριοι.
Οποιαδήποτε ειδικότητα πού δεν υπάγεται σαφώς στις ανωτέρω κλίμακες, θεωρείται ότι υπάγεται στην 4η Κλίμακα έστω και αν δεν αναφέρεται ρητώς.
Ως Λογιστές και Βοηθοί Λογιστές θεωρούνται αυτοί πού προβλέπονται από την αντίστοιχη Κλαδική
Σύμβαση των Λογιστών και Βοηθών Λογιστών.
Συμφωνείται ότι οι ειδικότητες της 4ης κλίμακας «Υπάλληλοι Αρχείου» και «Υπάλληλοι Ταινιοθήκης» θα ενταχθούν στην 3η κλίμακα από 1/1/2007.
Άρθρο 2ο

 

Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των υπαλλήλων-μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Π.Η.Ε.Α.), που απασχολούνται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς μέλη της Ενώσεως Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.) καθορίζονται από 1/1/2006 ανάλογα με την μισθολογική κλίμακα που ανήκουν ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

 

Από 1/1/2006 έως 31/12/2006

 

 

 

Καθορίζονται τέσσερις μισθολογικές κλίμακες στις οποίες υπάγονται :
1η Κλίμακα
2η Κλίμακα:
3η Κλίμακα:
Βοηθοί Λογιστών, Μηχανικοί Η/Υ & Διαχειριστές Συστημάτων Η/Υ, Ταμίες, Υπάλληλοι Εμπορικής Διεύθυνσης, Υπάλληλοι Δημοσίων Σχέσεων – Γραφείου Τύπου, Μεταφραστές Προγράμματος, Κειμενογράφοι, Γραμματείς, Εισπράκτορες, Υπάλληλοι Υποτιτλισμού,
Προϊστάμενοι/Υπεύθυνοι τμημάτων, Λογιστές, Αναλυτές/Προγραμματιστές Πληροφορικής, Σύμβουλοι Προγράμματος, Αναλυτές Έρευνας Αγοράς, Οικονομικοί Αναλυτές, Γραμματείς Διοικήσεως.
:
Διευθυντές, Εσωτερικοί Ελεγκτές, Γενικοί Διευθυντές, Σύμβουλοι Διοίκησης.

Χρόνια Απασχολήσεως
Ανήκοντες στην 1η κλίμακα σε
EURO
Ανήκοντες στην 2η κλίμακα σε EURO
Ανήκοντες στην 3η κλίμακα σε ΕURO
Ανήκοντες στην 4η κλίμακα σε ΕURO
Από 0-2 Συμπληρωμένα
1.024
936
898
798
Από 3-4 Συμπληρωμένα
1.093
960
911
811
Από 5-6- Συμπληρωμένα
1.148
993
934
829
Από 7-8- Συμπληρωμένα
1.197
1.030
958
875
Από 9-10 Συμπληρωμένα
1.260
1.077
980
903
Από 11-12 Συμπληρωμένα
1.292
1.119
1.021
943
Από 13-14 Συμπληρωμένα
1.346
1.160
1.059
955
Από 15-16 Συμπληρωμένα
1.397
1.191
1.091
967
Από 17-18 Συμπληρωμένα
1.451
1.223
1.132
1.000
Από 19-20 Συμπληρωμένα
1.509
1.260
1.144
1.012
Κατά τον 21ο χρόνο
1.530
1.288
1.169
1.031
Κατά τον 22ο χρόνο
1.536
1.313
1.190
1.049
Κατά τον 23ο χρόνο
1.560
1.338
1.209
1.065
Κατά τον 24ο χρόνο
1.582
1.360
1.228
1.080
Κατά τον 25ο χρόνο
1.601
1.371
1.251
1.099
Κατά τον 26ο χρόνο
1.621
1.393
1.274
1.116
Κατά τον 27ο χρόνο
1.642
1.418
1.292
1.129
Κατά τον 28ο χρόνο
1.662
1.444
1.310
1.143
Κατά τον 29ο χρόνο
1.683
1.468
1.334
1.161
Κατά τον 30ο χρόνο
1.698
1.492
1.346
1.172
Κατά τον 31ο χρόνο
1.707
1.514
1.351
1.176
Κατά τον 32ο χρόνο
1.730
1.535
1.358
1.182
Κατά τον 33ο χρόνο
1.751
1.544
1.366
1.188
Κατά τον 34ο χρόνο
1.775
1.560
1.375
1.196
Κατά τον 35ο χρόνο
1.801
1.582
1.397
1.207
Κατά τον 36ο χρόνο
1.828
1.602
1.419
1.224
Κατά τον 37ο χρόνο
1.855
1.623
1.442
1.241
Κατά τον 38ο χρόνο
1.882
1.644
1.464
1.256
Χρόνια Απασχολήσεως
Ανήκοντες στην 1η κλίμακα σε
EURO
Ανήκοντες στην 2η κλίμακα σε EURO
Ανήκοντες στην 3η κλίμακα σε ΕURO
Ανήκοντες στην 4η κλίμακα σε ΕURO
Από 0-2 Συμπληρωμένα
1.065
974
934
830
Από 3-4 Συμπληρωμένα
1.137
998
947
844
Από 5-6- Συμπληρωμένα
1.194
1.033
972
862
Από 7-8- Συμπληρωμένα
1.245
1.071
996
910
Από 9-10 Συμπληρωμένα
1.310
1.120
1.019
939
Από 11-12 Συμπληρωμένα
1.343
1.163
1.062
981
Από 13-14 Συμπληρωμένα
1.400
1.206
1.101
994
Από 15-16 Συμπληρωμένα
1.453
1.238
1.134
1.005
Από 17-18 Συμπληρωμένα
1.509
1.272
1.177
1.040
Από 19-20 Συμπληρωμένα
1.569
1.310
1.190
1.053
Κατά τον 21ο χρόνο
1.591
1.339
1.216
1.072
Κατά τον 22ο χρόνο
1.597
1.366
1.237
1.091
Κατά τον 23ο χρόνο
1.623
1.391
1.258
1.108
Κατά τον 24ο χρόνο
1.645
1.414
1.277
1.123
Κατά τον 25ο χρόνο
1.665
1.426
1.302
1.143
Κατά τον 26ο χρόνο
1.686
1.448
1.325
1.160
Κατά τον 27ο χρόνο
1.707
1.475
1.343
1.174
Κατά τον 28ο χρόνο
1.729
1.502
1.363
1.188
Κατά τον 29ο χρόνο
1.750
1.526
1.387
1.208
Κατά τον 30ο χρόνο
1.766
1.552
1.400
1.218
Κατά τον 31ο χρόνο
1.775
1.575
1.405
1.223
Κατά τον 32ο χρόνο
1.800
1.596
1.412
1.229
Κατά τον 33ο χρόνο
1.821
1.606
1.420
1.236
Κατά τον 34ο χρόνο
1.846
1.623
1.430
1.244
Κατά τον 35ο χρόνο
1.874
1.645
1.453
1.255
Κατά τον 36ο χρόνο
1.901
1.666
1.476
1.273
Κατά τον 37ο χρόνο
1.929
1.688
1.500
1.291
Κατά τον 38ο χρόνο
1.957
1.710
1.522
1.307
Χρόνια Απασχολήσεως
Ανήκοντες στην 1η κλίμακα σε
EURO
Ανήκοντες στην 2η κλίμακα σε EURO
Ανήκοντες στην 3η κλίμακα σε ΕURO
Ανήκοντες στην 4η κλίμακα σε ΕURO
Από 0-2 Συμπληρωμένα
1.088
995
955
859
Από 3-4 Συμπληρωμένα
1.162
1.020
968
873
Από 5-6- Συμπληρωμένα
1.221
1.055
993
892
Από 7-8- Συμπληρωμένα
1.272
1.095
1.018
941
Από 9-10 Συμπληρωμένα
1.339
1.145
1.041
971
Από 11-12 Συμπληρωμένα
1.373
1.189
1.085
1.015
Από 13-14 Συμπληρωμένα
1.431
1.233
1.125
1.028
Από 15-16 Συμπληρωμένα
1.485
1.266
1.159
1.041
Από 17-18 Συμπληρωμένα
1.543
1.299
1.203
1.076
Από 19-20 Συμπληρωμένα
1.604
1.339
1.216
1.090
Κατά τον 21ο χρόνο
1.626
1.368
1.243
1.110
Κατά τον 22ο χρόνο
1.632
1.396
1.264
1.130
Κατά τον 23ο χρόνο
1.659
1.422
1.285
1.146
Κατά τον 24ο χρόνο
1.682
1.445
1.305
1.162
Κατά τον 25ο χρόνο
1.701
1.457
1.330
1.183
Κατά τον 26ο χρόνο
1.723
1.480
1.354
1.201
Κατά τον 27ο χρόνο
1.745
1.507
1.373
1.215
Κατά τον 28ο χρόνο
1.767
1.535
1.393
1.230
Κατά τον 29ο χρόνο
1.789
1.560
1.418
1.250
Κατά τον 30ο χρόνο
1.805
1.586
1.431
1.261
Κατά τον 31ο χρόνο
1.814
1.609
1.436
1.266
Κατά τον 32ο χρόνο
1.839
1.631
1.443
1.272
Κατά τον 33ο χρόνο
1.861
1.641
1.452
1.279
Κατά τον 34ο χρόνο
1.886
1.659
1.462
1.288
Κατά τον 35ο χρόνο
1.915
1.682
1.485
1.299
Κατά τον 36ο χρόνο
1.943
1.702
1.509
1.318
Κατά τον 37ο χρόνο
1.972
1.725
1.533
1.336
Κατά τον 38ο χρόνο
2.000
1.747
1.556
1.352

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

 

Από 1/1/2007 έως 30/6/2007

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ

 

Από 1/7/2007 έως 31/12/2007

 

Οι ανωτέρω βασικοί μηνιαίοι μισθοί ισχύουν για απασχόληση πέντε (5) ημερών την εβδομάδα και για το σύνολο εβδομαδιαίας εργασίας 40 ωρών.
Αποδοχές ανώτερες απ’ αυτές που καθορίζονται με την παρούσα σύμβαση, ή καλλίτερες συνθήκες και ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή συνήθεια διατηρούνται και δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Τα μέρη συμφωνούν να προβούν σε πλήρη απορρόφηση της 4ης κλίμακας από την 3η στα επόμενα χρόνια .

Άρθρο 3ο

 

 

 

Το επίδομα παιδιών ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του βασικού μηνιαίου μισθού για κάθε παιδί, 6% επί του βασικού μηνιαίου μισθού για το 3ο παιδί και 7% επί του βασικού μηνιαίου μισθού για το 4ο παιδί.

Άρθρο 4ο

 

 

 

Στους Λογιστές και Βοηθούς Λογιστές που απασχολούνται ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη του Ισολογισμού κάθε χρόνο και σε ένα μήνα από το κλείσιμο του Ισολογισμού δίνεται επίδομα ίσο προς το 73% του βασικού μηνιαίου μισθού τους.

Άρθρο 5ο

 

 

 

Για την εξεύρεση της μισθολογικής βαθμίδας όπου ανήκει ο υπάλληλος συνυπολογίζονται επίσης:
α) ο χρόνος κύησης και λοχείας εάν και εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, υπήρχε ενεργή εργασιακή σχέση.
β) ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται μόνο για τον εργοδότη στον οποίον ο υπάλληλος εργάζεται και κατά τη διάρκεια της εργασίας του στρατεύτηκε.

 

Άρθρο 6ο

 

Ο δανεισμός υπαλλήλου σε τρίτο ή θυγατρική εταιρεία απαγορεύεται κατά νόμο, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του υπαλλήλου.

Άρθρο 7ο

 

 

 

Τα άρθρα 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16 και 17 της Σ.Σ.Ε ΕΠΗΕΑ – ΕΙΤΗΣΕΕ 2004 εξακολουθούν να ισχύουν κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται από την παρούσα.

Άρθρο 8ο

 

 

 

Η ισχύς της παρούσης Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2007, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. Οι προκύπτουσες αναδρομικά οφειλόμενες διαφορές αποδοχών θα καταβληθούν εντός διμήνου από την υπογραφή της παρούσης.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2006

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Π.Η.Ε.Α.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. Κιμπουρόπουλος Π. Κυριακόπουλος Μ. Γκανάς Δ. Πίππας
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2006.
Στην Αθήνα σήμερα την 10 Ιουλίου 2006, μεταξύ αφ’ενός της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Πανεπιστημίου αριθμ. 10 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κωνσταντίνο Κιμπουρόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλο, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και αφ’ ετέρου της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Π.Η.Ε.Α.) που εδρεύει επίσης στην Αθήνα, στην οδό Βουκουρεστίου αριθμ. 36 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μάρκο Γκανά, Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον κ. Δημήτρη Πίππα, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ., συμφώνησαν να υπογράψουν την κατωτέρω Ιδιωτική Συμφωνία:
1. Εάν ο καταβαλλόμενος μηνιαίος μικτός μισθός των υπαλλήλων μελών της Ε.Π.Η.Ε.Α. που εργάζονται στους τηλεοπτικούς σταθμούς δεν έχει αυξηθεί καθ’οιονδήποτε τρόπο από 1/8/2005 και μετά και είναι υπέρτερος του αντιστοίχως οριζομένου από τον με την αυτή ημερομηνία Σ.Σ.Ε. Ε.Π.Η.Ε.Α. – Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε., προσαυξάνεται κατά 60 ευρώ αν είναι έως και 1300 ευρώ, κατά 50 ευρώ αν είναι από 1301 έως 1600 ευρώ και κατά 40 ευρώ αν είναι από 1601 έως 2300 ευρώ.
2. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για το έτος 2007, εφόσον δεν έχει δοθεί άλλη πλην της ανωτέρω αύξηση εντός του 2006.
3. Οι προσληφθέντες υπάλληλοι μέλη της Ε.Π.Η.Ε.Α από την 1η Αυγούστου 2005 και μετά και από την 1η Αυγούστου 2006 και μετά δεν δικαιούνται τις παραπάνω αυξήσεις των ετών 2006 και 2007 αντιστοίχως.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2006
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Π.Η.Ε.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. Κιμπουρόπουλος Π. Κυριακόπουλος Μ. Γκανάς Δ. Πίππας

Posted on Sunday, July 16, 2006 (Archive on Sunday, July 23, 2006)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return