ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Α.Τ.Ε.Ι.


 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
                Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες και τους κόπους των παιδιών για την εισαγωγή τους σε Πανεπιστημιακές σχολές, θεσμοθέτησε την βράβευσή τους.
        Στα πλαίσια αυτά, θα απονείμει και φέτος το συμβολικό ποσό των 600€, στα παιδιά μας που εισήχθησαν σε Πανεπιστήμια το έτος 2008.
 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΜΑΡΚΟΣ ΓΚΑΝΑΣ                            ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΠΑΣ
 


Posted on Thursday, April 30, 2009 (Archive on Thursday, May 7, 2009)
Posted by host  Contributed by host
Return