ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2006
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Στο πλαίσιο της ανάληψης σχετικών πρωτοβουλιών και της συνεχούς προσπάθειας του Διοικητικού Συμβουλίου για ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον των ανέργων συναδέλφων μας, σας παρακαλούμε να αποστείλετε το συντομότερο δυνατόν βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία της Ένωσής μας.
Θερμή παράκληση: σε περίπτωση που έχετε αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό και για να διευκολύνετε το έργο μας, να ενημερώσετε τη Γραμματεία.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μάρκος Γκανάς Δημήτρης Πίππας

Posted on Monday, October 23, 2006 (Archive on Monday, October 30, 2006)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return