ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ

 

Α.Π. 1242
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2006
Αγαπητέ συνάδελφε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια της προσπάθειας επανένταξης στην παραγωγική διαδικασία των ανέργων μελών της Ένωσής μας, σας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκαν 3 θέσεις εργασίας από τον ΕΔΟΕΑΠ όπως περιγράφονται στην παρακάτω ανακοίνωση πρόσληψης:
Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ζητεί να προσλάβει τρία (3) άτομα για τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες, με τα ακόλουθα προσόντα:
  • Ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή νόμιμος κάτοικος Ελλάδας με άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
  • Ηλικία μέχρι 35 ετών. Για τους άνδρες υποψήφιους εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις .
  • Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις κατευθύνσεις: Οικονομικών (1 θέση), Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Επικοινωνίας (1 θέση) και Οικονομικών της Υγείας (1 θέση) (Μεταπτυχιακές σπουδές θα συνεκτιμηθούν).
  • Άριστη γνώση της αγγλικής (γνώση δεύτερης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί).
  • Καλή γνώση εφαρμογών πληροφορικής γραφείου (ms-office).
Ανάλογη προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη.
Η κατάθεση αιτήσεων με πλήρες βιογραφικό θα γίνεται καθημερινά μέχρι τις 2.30 μ.μ. στη Γραμματεία του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18 & Ηριδανού, 5ος ορ., τηλ. 210-72.64.733-35 μέχρι και 7 Δεκεμβρίου 2006.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μάρκος Γκανάς Δημήτρης Πίππας

Posted on Friday, December 1, 2006 (Archive on Friday, December 8, 2006)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return