ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΕΠΤΥΜ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ
Το Προεδρείο του Δεύτερου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Τύπου και ΜΜΕ,
που συνήλθε στην Αθήνα το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2006, αμέσως μετά την είδηση του θανάτου του εκλεκτού δημοσιογράφου, συναδέλφου και φίλου
ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘ. ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
που αναγγέλθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου μας,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Πρώτον: Να διακοπούν οι εργασίες του Συνεδρίου και να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του
Δεύτερον: Να κατατεθεί αντί στεφάνου, ως δωρεά το ποσόν των 150,00 ευρώ
υπέρ των σκοπών των «Γιατρών της Καρδιάς» και
Τρίτον: Εκπρόσωποι του Συνεδρίου να παραστούν στην κηδεία.
ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ
ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΕΠΤΥΜ

Posted on Monday, December 18, 2006 (Archive on Monday, December 25, 2006)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return