ΤΟ "ΚΡΥΦΟ" - ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΤΣΠΕΑΘ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Συνάδελφοι,
Η χιονοστιβάδα των εξελίξεων όσον αφορά στην σκανδαλώδη τοποθέτηση τεράστιου μέρους των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων των εργαζομένων της χώρας σε ομόλογα υψηλού ρίσκου δυστυχώς περιλαμβάνει και το ΤΣΠΕΑΘ, αποτελεί δε το αποκορύφωμα μιας απαράδεκτης κατάστασης που επικρατεί στο Ταμείο μας εδώ και αρκετά χρόνια την οποία επανειλημμένα επισημάναμε.
Η μη σύνταξη ισολογισμών και αναλογιστικής μελέτης, η παντελής έλλειψη μηχανοργάνωσης και κυρίως η έλλειψη προσωπικού, συντελούν σ’ ένα «ξεχαρβάλωμα» του Ταμείου Κύριας Ασφάλισής μας που, από καιρό, έχει επισημάνει η Ε.Π.Η.Ε.Α.
Η Ένωση μας έγκαιρα είχε εκφράσει τις ανησυχίες της στη νυν Διοίκηση του ΤΣΠΕΑΘ και στις αδελφές Δημοσιογραφικές Ενώσεις για την πορεία του Ταμείου μας, ανησυχίες συνάδελφοι που δυστυχώς επαληθεύτηκαν με τα 130 εκατομμύρια ευρώ από το αποθεματικό του ΤΣΠΕΑΘ να «πέφτουν» στο τζόγο δομημένων-σύνθετων ομολόγων.
Με δεδομένο ότι τα κεφάλαια του Ταμείου που διοχετεύτηκαν στο Κράτος μέσω «κρυφού» -εικοσαετούς διάρκειας- ομολόγου, αντλήθηκαν από αποθεματικά που προορίζονταν για τις συντάξεις των ασφαλισμένων μας και όχι από τις προσωπικές περιουσίες όσων διαχειρίζονται τα αποθεματικά του Ταμείου μας
Ζητάμε να καταργηθούν όλοι οι νόμοι που ωθούν τις Διοικήσεις των Ταμείων στον τζόγο του Χρηματιστηρίου.
Ζητάμε να εγγυηθεί η Τράπεζα της Ελλάδας το ποσό της τοποθέτησης μαζί με τους τόκους.
Ζητάμε την άμεση επέμβαση της πολιτείας, για να διερευνηθούν τα κίνητρα της ανορθόδοξης αυτής τοποθέτησης.
Ζητάμε άμεσα την επάνδρωση του Ταμείου και την πλήρη αναβάθμιση του, για να αποκατασταθεί η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του.
Τέλος καλούμε όλες τις ΕΝΩΣΕΙΣ που τα μέλη τους ασφαλίζονται στο ΤΣΠΕΑΘ σε σύσκεψη, με θέμα την από κοινού αντιμετώπιση της θλιβερής αυτής κατάστασης στην οποία έχει περιπέσει το Ταμείο μας.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μάρκος Γκανάς Δημήτρης Πίππας

Posted on Tuesday, April 3, 2007 (Archive on Tuesday, April 10, 2007)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return