ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟΝ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ
Σισίνη 18 & Ηριδανού ΙΛΙΣΙΑ (115 28) Τηλ.: 210.7264.700
Α Ι Μ Ο Δ Ο Σ Ι Α Σ Τ Ο Ν Ε. Δ. Ο. Ε. Α. Π.
 
 
 
Οι ανάγκες σε αίμα είναι συνεχείς, γι’ αυτό η Ιατρική μας Υπηρεσίαδιοργανώνει νέα αιμοδοσία, στις17 Απριλίου 2007,ημέραΤρίτηαπό 10.00΄ έως 14.00΄ .
Η αιμοδοσία θα γίνει στην αίθουσα συνεδρίων (1ος όροφος )τουΕ.Δ.Ο.Ε.Α.Π.,(Σισίνη 18), όπου θα εγκατασταθεί το συνεργείο του Νοσοκομείου « ΕΛΠΙΣ » και θα σας περιμένει.
Κάνουμε έκκληση να προσέλθουν όσοι περισσότεροι συνάδελφοι μπορούν, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότιτο αίμα σώζει ζωές.
 
 
 
ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Posted on Saturday, April 14, 2007 (Archive on Saturday, April 21, 2007)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return