ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΤΣΠΕΑΘ

Προς
Κυρία Φάνη Πάλλη-Πετραλιά
Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
 
Κοινοποίηση:
κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
κ. Θ. Ρουσσόπουλο
Υπουργό Επικρατείας Α.Π.: 4387
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2008
 
 
 
 
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Σας ενημερώνουμε για ένα θέμα πολύπλευρης σημασίας, που εμπίπτει στον τομέα ευθύνης σας, και ζητάμε αμέσως την παρέμβασή σας για την αντιμετώπισή του.
Όπως γνωρίζετε, η κυβέρνησή σας, μετά την θύελλα που ξέσπασε συνεπεία του τεραστίου μεγέθους πολιτικοοικονομικού σκανδάλου των δομημένων ομολόγων, ψήφισε τον νόμο 3556/2007 με τον οποίο ρυθμίζονται τα θέματα ορισμού Διοίκησης στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Ο συγκεκριμένος νόμος μεταξύ άλλων προβλέπει την λήξη της θητείας όλων των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και την ανασυγκρότησή τους εντός τεσσάρων μηνών από την δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, ήτοι την 30/6/2007.
Ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο είναι ασφαλισμένα τα μέλη του σωματείου μας για τον κλάδο της κύριας σύνταξης, το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ενεπλάκη στην αγορά δομημένου ομολόγου, με σειρά παρατυπιών στην ανάθεσή του –σύμφωνα άλλωστε με σειρά πραγματικών στοιχείων – γεγονός που μας υποχρέωσε να προσφύγουμε στην Δικαιοσύνη καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ζητώντας την ποινική δίωξη και τιμωρία των υπευθύνων για σειρά κακουργηματικών πράξεων.
Σήμερα, έξι μήνες μετά και ενώ έχουν γίνει οι αντικαταστάσεις ΔΣ σε όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία – ακόμα κι αυτά που δεν έπαιξαν δομημένα ομόλογα – και έχουν παρέλθει τα χρονικά όρια που ο νόμος 3556/07 σαφώς έθετε για τον ορισμό νέας Διοίκησης στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αναιτιολόγητα και χωρίς την παραμικρή εξήγηση δεν έχει οριστεί ακόμα νέα Διοίκηση στο ΤΣΠΕΑΘ.
Αποτέλεσμα αυτής της αδικαιολόγητης καθυστέρησης διορισμού προέδρου και μελών διοικητικού συμβουλίου είναι αφενός η αδυναμία του ΤΣΠΕΑΘ να ελέγξει – πόσο μάλλον να εισπράξει – τα έσοδά του (αγγελιόσημο και εισφορές) και αφετέρου η υπολειτουργία του Ταμείου, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στους ασφαλισμένους συναδέλφους μας.
Έτσι, δημιουργούνται αντικειμενικές δυσχέρειες στην λειτουργία του Ταμείου μας και εύλογα ερωτηματικά και ανησυχία στην πλειονότητα των μελών μας που διαπιστώνουν μαζί με άλλα και την μη εφαρμογή συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης στο ΤΣΠΕΑΘ.
Είμαστε σίγουροι ότι αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα της κατάστασης και για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση αντικατάσταση, τόσο του Προέδρου όσο και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΣΠΕΑΘ.
 
 
 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΗΕΑ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
 
Μάρκος Γκανάς Δημήτρης Πίππας


Posted on Wednesday, January 16, 2008 (Archive on Wednesday, January 23, 2008)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return