7 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΣΠΕΑΘ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα, 25 Απριλίου 2008
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στα πλαίσια της προσπάθειας του Διοικητικού Συμβουλίου για την επανένταξη των ανέργων μελών μας στην παραγωγική διαδικασία και την ενημέρωσή σας για εργασιακά θέματα, σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκαν 7 συνολικά θέσεις εργασίας για το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. (ΦΕΚ 123/21-3-2008)
Οι προσλήψεις θα γίνουν άμεσα και οι θέσεις αφορούν τις εξής κατηγορίες: 5 ΔΕ προσωπικού Η/Υ, 1 ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, 1 Βοηθητικού προσωπικού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΤΣΠΕΑΘ.

Περαιτέρω πληροφορίες στο: 210-9212727.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μάρκος Γκανάς Δημήτρης Πίππας


Posted on Thursday, May 1, 2008 (Archive on Thursday, May 8, 2008)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return