Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Γενικής Συνέλευσης

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της ΕΠΗΕΑ, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου σε σύνολο 351 ψηφισάντων μελών έχουν ως ακολούθως:

1α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΕΥΚΑ
ΑΚΥΡΑ
250
59
   
β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΕΥΚΑ
ΑΚΥΡΑ
258
45
2α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2008
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΕΥΚΑ
ΑΚΥΡΑ
250
48
β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 2008
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΕΥΚΑ
ΑΚΥΡΑ
269
39
3) ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Η.Ε.Α. , ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΤ’ ΙΣΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.
ΣΤΙΣ 22/5/2008 & 23/5/2008
ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΕΥΚΑ
ΑΚΥΡΑ
277
13
 
 

4.ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σε σύνολο 351 ψηφισάντων μελών (έγκυρα 345, άκυρα 3 και λευκά 3) το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έχει ως ακολούθως :

Επώνυμο
Όνομα
Ψήφους
ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
61
ΓΟΥΡΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
225
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
37
ΛΑΚΟΥΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
46
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
219
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
54

Εκλέγονται ως τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής :
1.ΓΟΥΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ με 225 ψήφους
2.ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ με 219 ψήφους
Και ως αναπληρωματικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής:
1.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ με 61ψήφους
2.ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με 54 ψήφους
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
ΓΟΥΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Posted on Monday, May 12, 2008 (Archive on Monday, May 19, 2008)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return