ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΗΕΑ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
 
Σήμερα 2 Ιουνίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε στα γραφεία της Ενώσεως μα επί της οδού Βουκουρεστίου 36, η Εφορευτική Επιτροπή από τους :1) Νικητόπουλος Νικήτας 2) Γούρζη Αικατερίνη τακτικά μέλη προκειμένου να προβεί στην ανακήρυξη των παρακάτω μελών υποψηφίων για την Εφορευτική Επιτροπή τα οποία θα εκλεγούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Η.Ε.Α. στις 5 /6/2010 ημέρα Σάββατο και ώρα 10 π.μ.
Η Εφορευτική Επιτροπή λαμβάνουσα υπό όψιν : α) τις υποβληθείσες υποψηφιότητες β) το Μητρώο μελών της Ε.Π.Η.Ε.Α.
Αποφασίζει
Την ανακήρυξη των κάτωθι υποψηφίων για την Εφορευτική Επιτροπή :
  1. ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  2. ΓΟΥΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  3. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
  4. ΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  5. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΟΥΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ


Posted on Friday, June 4, 2010 (Archive on Friday, June 11, 2010)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return