ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ALTER

 

ΑΝΑΚΟΝΩΣΗ
 
23 Δεκεμβρίου 2010
Ύστερα από την υπόσχεση της εργοδοσίας του ALTER ότι θα εξοφλήσει μέχρι αύριο τα δεδουλευμένα των εργαζομένων, αναστέλλεται, σε ένδειξη καλής θελήσεως, η προγραμματισμένη για σήμερα Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010 και από 18.00-23.00 στάση εργασίας των δημοσιογράφων, των τεχνικών και των διοικητικών υπαλλήλων που εργάζονται στον τηλεοπτικό σταθμό.
Σε περίπτωση, όμως, που η εργοδοσία δεν τηρήσει τις υποσχέσεις της και δεν καταβάλλει τα δεδουλευμένα οι απεργιακές κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν.
 
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Posted on Thursday, December 23, 2010 (Archive on Thursday, December 30, 2010)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return