ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΠΕ -ΜΠΕ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Αθήνα 23 Μαρτίου 2011
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. αποφάσισε την κήρυξη επαναλαμβανόμενων τρίωρων στάσεων εργασίας των Διοικητικών Υπαλλήλων που εργάζονται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ κάθε ημέρα από την Πέμπτη, 24 Μαρτίου έως και τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 και κατά τις ώρες:
·9.00 έως 12.00
·14.00 έως 17.00 και
·21.00 έως 24.00
ζητώντας τη μη μετατροπή του ΑΠΕ-ΜΠΕ σε ΔΕΚΟ και τη μη πραγματοποίηση νέας περικοπής κατά 10% στους μισθούς των συναδέλφων.
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Posted on Wednesday, March 23, 2011 (Archive on Wednesday, March 30, 2011)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return