ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2γ του καταστατικού της Ενωσης προβλέπεται η εκπροσώπηση στο Μικτό Συμβούλιο 2 τακτικών μελών μετ΄ ισαρίθμων αναπληρωματικών από τους συνταξιούχους συναδέλφους.
Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2011 υπό την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθούν από τις 10.00 έως τις 19.00 στα γραφεία της ΕΠΗΕΑ Βουκουρεστίου 36 στον 3ο όροφο εκλογές για την ανάδειξη 2 εκπροσώπων από τους συνταξιούχους στο Μικτό Συμβούλιο.
Καλείστε λοιπόν, όσοι επιθυμείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα το αργότερο μέχρι τις 13 Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στη Γραμματεία της Ένωσης.
Έντυπο συμμετοχής θα προμηθευτείτε από τη Γραμματεία.
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Posted on Tuesday, March 29, 2011 (Archive on Tuesday, April 5, 2011)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return