ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΠΕ -ΜΠΕ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Αθήνα 29 Μαρτίου 2011
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. αποφάσισε την κήρυξη επαναλαμβανόμενων τρίωρων στάσεων εργασίας των Διοικητικών Υπαλλήλων που εργάζονται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ κάθε ημέρα από την Πέμπτη, 31 Μαρτίου έως και την Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011 και κατά τις ώρες:
·9.00 έως 12.00
·14.00 έως 17.00 και
·21.00 έως 24.00
ζητώντας τη μη μετατροπή του ΑΠΕ-ΜΠΕ σε ΔΕΚΟ και τη μη πραγματοποίηση νέας περικοπής κατά 10% στους μισθούς των συναδέλφων.
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Posted on Tuesday, March 29, 2011 (Archive on Tuesday, April 5, 2011)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return