ΕΔΟΕΑΠ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Αριθμ.Πρωτ. 6134
Αθήνα 20/4/2011
Π ρ ο ς
Τους Μετόχους – Μέλη
του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων – Μελών
του Οργανισμού
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Η Διοίκηση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σας προσκαλεί στην Α’ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων – μελών του Οργανισμού που η σύγκλησή της προβλέπεται από τα άρθρα 15, 25 και 26 του Καταστατικού.
Οι ημερομηνίες σύγκλησης της Συνέλευσης αυτής καθορίσθηκαν ως εξής, με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού:
Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση
Συγκαλείται την 29η Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή στις 2.00' μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων του κτηρίου του ΕΔΟΕΑΠ (Σισίνη 18 & Ηριδανού 5 – 1ος όροφος) με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
1.Ανακοινώσεις της Διοίκησης
2.Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου
3.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2010
4.Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2010, για τις διαδικασίες της αγοράς του κτιρίου επί της οδού Σισίνη 18 και για τις διαδικασίες απόκτησης των χρεογράφων για τις χρήσεις 1999 έως 2007
5.Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2010
6.Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2011
7.Ανακοίνωση ημερομηνοχρονολογίας αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής
8.Απόφαση περί συνέχισης ή μη της περίθαλψης μελών λόγω της οριστικής διαγραφής από ΕΣΗΕΑ για παραβίαση καταστατικών διατάξεων
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με παρόντες το 1/3 του αριθμού των μετόχων-μελών του Οργανισμού
Δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση
Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου την 10η Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη στις 2.00' μ.μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Η απαρτία επιτυγχάνεται με την παρουσία του 1/4 των μετόχων-μελών του Οργανισμού.
Τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση
Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου την 17η Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη στη αίθουσα ΝΙΚΗ/ΑΠΟΛΛΩΝ/ΑΘΗΝΑ του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 42) στις 2.00 μ.μ. και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Η απαρτία στην τρίτη αυτή Τακτική Γενική Συνέλευση επιτυγχάνεται με την παρουσία του 1/10 των μετόχων-μελών του Οργανισμού.
Συνάδελφοι,
Μην παραλείψετε να έρθετε στη Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ. Η παρουσία όλων είναι σημαντική και απαραίτητη για να ενημερωθείτε και να εκφράσετε την βούλησή σας για όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις αποφάσεις για το παρόν και το μέλλον του Οργανισμού μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παναγιώτης Τσούτσιας
Ελένη Σπανοπούλου

Posted on Wednesday, April 20, 2011 (Archive on Wednesday, April 27, 2011)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return