ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΕΠΤΥΜ

 Αθήνα, 13 Απριλίου 2011

Αρ. Πρωτ. 621
Προς
το Πρόεδρο και τα μέλη
του ΔΣ της Ένωσης Προσωπικού
·Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών
Βουκουρεστίου 36,Αθήνα
·Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης
Καρόλου Ντηλ 29, Θεσσαλονίκη
·Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας-Ευβοίας
Μεγ. Αλεξάνδρου 37, Λάρισα
·Περιοδικού & Ηλεκτρονικού τύπου
Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για το
Τέταρτο (4PοP)
Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο
της ΠΟΕΠΤΥΜ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε κατά το Τρίτο (3οP) Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας
ΚΑΛΕΙ
τις Ενώσεις – Μέλη της ΠΟΕΠΤΥΜ (ΕΠΗΕΑ, ΕΠΗΕΘ, ΕΠΗΕΘΣΤΕ, ΕΠΠΗΤ) να καλέσουν τους αντιπροσώπους τους για το Τέταρτο (4PοP) Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας, που θα συνέλθει στην Αθήνα στις 7 Μαΐου 2011, στο κτήριο του ΕΔΟΕΑΠ (Σισίνη 18, 1ος όροφος, αίθουσα «Δ. ΡΟΥΣΣΟΣ»), από τις 10:30 π.μ. μέχρι το πέρας των εργασιών.
Πριν από την έναρξη του συνεδρίου θα προηγηθεί η διαπίστευση των συνέδρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Εκλογή Προεδρείου
2.Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
3.Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού του απερχόμενου ΔΣ
4.Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού για την επόμενη 2ετία
5.Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
6.Προτάσεις, διάλογος και αποφάσεις για το ασφαλιστικό, εργασιακά και διάφορα άλλα θέματα
7.Ψηφίσματα Συνεδρίου
8.Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής για την επόμενη διετία.
Συνημμένα σας υποβάλλουμε τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της Ομοσπονδίας για το Πανελλαδικό Συνέδριο (άρθρο 11PοP έως άρθρο 18PοP).
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠρόεδροςΗ Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Ξηρογιάννης Δέσποινα Μπόκου

Posted on Saturday, April 23, 2011 (Archive on Saturday, April 30, 2011)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return