ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΡΙΔΑ ΚΕΡΔΟΣ

 

Αθήνα 18 Νοεμβρίου 2011
ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ε.Σ.Η.Ε.Α., της Ε.Π.Η.Ε.Α. και της Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α., μπροστά στην καταχρηστικά επιχειρούμενη προσπάθεια της εργοδοσίας και της διεύθυνσης της εφημερίδας «ΚΕΡΔΟΣ» να επιβάλει την υπογραφή ατομικών συμβάσεων με μείωση μισθών κατά 20% στους εργαζόμενους, αποφάσισαν, κατ’ εξουσιοδότηση και κατ’ εντολή των Γενικών Συνελεύσεών τους, την κήρυξη 2ωρης προειδοποιητικής στάσης εργασίας για τους δημοσιογράφους, τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους τεχνικούς τύπου, που εργάζονται στην εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ» από τις 16.00 έως τις 18.00 τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011
Ζητώντας
  • Να σταματήσει κάθε προσπάθεια υπογραφής ατομικών συμβάσεων εργασίας
  • Την εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας τα Διοικητικά Συμβούλια καλούν όλους τους συναδέλφους στην εφημερίδα σε Γενική Συνέλευση στο χώρο της εργασίας τους.
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Posted on Friday, November 18, 2011 (Archive on Friday, November 25, 2011)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return