ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

 

ΟΙ ΑΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

7 Μαρτίου 2005

 
ΕΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Λόγω της αργίας της Καθαρής Δευτέρας και της 25ης Μαρτίου, οι εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν και οι εργαζόμενοι σ' αυτές θα απασχοληθούν ως εξής:

Α. ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ


 
Την Κυριακή, 13 Μαρτίου 2005, θα κυκλοφορήσουν κανονικά οι πρωινές και οι Κυριακάτικες εκδόσεις.
Την Καθαρή Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2005, δεν θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ εφημερίδα.
Την Τρίτη, 15 Μαρτίου 2005, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι απογευματινές και οι αθλητικές εφημερίδες, οι συντάκτες των οποίων θα εργαστούν το απόγευμα της Καθαρής Δευτέρας για την έκδοσή τους, όπως εργάζονται την Κυριακή για την έκδοση των φύλλων της Δευτέρας. Και
Την Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2005, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες.
Οι υπάλληλοι των Οικονομικών Υπηρεσιών δεν θα εργαστούν την Καθαρή Δευτέρα, ενώ οι τεχνικοί τύπου, οι εργαζόμενοι στα Πρακτορεία και οι εφημεριδοπώλες, θα εργαστούν ανάλογα με τις ημέρες κυκλοφορίας των εφημερίδων.

Β. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Την Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2005, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες.
Την Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2005, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι πρωινές εφημερίδες.
Το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2005, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι απογευματινές εφημερίδες, οι συντάκτες των οποίων θα εργαστούν το απόγευμα της Παρασκευής, 25 Μαρτίου 2005, για την έκδοσή τους, όπως εργάζονται την Κυριακή για την έκδοση των φύλλων της Δευτέρας. Και
Την Κυριακή, 27 Μαρτίου 2005, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι Κυριακάτικες εκδόσεις.
Οι υπάλληλοι των Οικονομικών Υπηρεσιών δεν θα εργαστούν την Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2005, ενώ οι τεχνικοί τύπου, οι εργαζόμενοι στα Πρακτορεία και οι εφημεριδοπώλες, θα εργαστούν ανάλογα με τις ημέρες κυκλοφορίας των εφημερίδων.
Ειδικά, οι Τεχνικοί Τύπου που εργάζονται στα τυπογραφεία των εφημερίδων, την Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2005, θα τελειώσουν την εργασία τους στις 5 μ.μ.
ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

 


Posted on Tuesday, March 8, 2005 (Archive on Tuesday, March 15, 2005)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return