Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΗΕΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΗΕΑ

 

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2005
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούμε τα μέλη της Ένωσής μας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα της Ε.Π.Η.Ε.Α., οδός Βουκουρεστίου αριθμός 36 (3ος όροφος), στις 18 Ιουνίου 2005 ημέρα Σάββατο και ώρα 4.30 μ.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :
1)Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2004 και υποβολή εκθέσεως από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
2)Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. μέχρι την 31-12-2004.
3)Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2005. .
4)Ψηφοφορία για τα πεπραγμένα και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην Τακτική αυτή πρώτη Γενική Συνέλευση για να υπάρξει απαρτία θα πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό μας να παρίστανται το 1/3 τουλάχιστον, των Τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών της Ένωσης.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση καλείται στις 21 Ιουνίου 2005 , ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε για να υπάρξει απαρτία θα πρέπει να παρίσταται το ¼ των Τακτικών και Ταμειακώς εντάξει μελών της Ένωσης.
Εάν και κατά την δεύτερη αυτή ημερομηνία δεν υπάρχει απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη της Ένωσης σε Τρίτη
Γενική Συνέλευση στο Ξενοδοχείο ΚΑΡΑΒΕΛ
στην αίθουσα ILISSOS (οδός Βασ. Αλεξάνδρου 2) στις 23 Ιουνίου 2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 4.30 μ.μ.με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, όποτε θα πρέπει να παρίστανται το 1/5 των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών της Ενωσης μας.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μάρκος Γκανάς Σταμ. Πρωτολάτης

Posted on Sunday, June 12, 2005 (Archive on Sunday, June 19, 2005)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.