Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 2013
ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 2013

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. αποφάσισε, σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, να χορηγήσει ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ στους συναδέλφους που τα παιδιά τους είναι σε προσχολική ηλικία.

Το βοήθημα των 150€ για κάθε ένα από τα δύο παιδιά και 200€ για κάθε επόμενο, δικαιούνται οι συνάδελφοι που το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα το οικ. έτος 2013 (αφορά εισοδήματα από 1/1/-31/12/2012) δεν υπερβαίνει τις 25.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε παιδί και τα παιδιά τους έχουν γεννηθεί από 01/01/2008 έως 31/12/2013.

Εφόσον το επίδομα χορηγείται στους συναδέλφους για πρώτη φορά, παρακαλούνται όπως προσκομίσουν Ληξιαρχική Πράξη γέννησης παιδιών.

Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι μέλη της Ενώσεώς μας, το επίδομα το δικαιούται μόνο ο ένας γονέας.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους (Για την εκτύπωση της πατήστε εδώ), μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία της ΕΠΗΕΑ (Βουκουρεστίου 36, 3ος όροφος) έως και την Παρασκευή 1/8/2014, τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ.

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα να σταλούν τα παραπάνω στοιχεία μέσω email (epiea@otenet.gr) ή  μέσω fax στο 2103605502.

Το επίδομα θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Μάρκος Γκανάς           Δημήτριος Πίππας


Posted on Wednesday, July 2, 2014 (Archive on Wednesday, July 9, 2014)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.