Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΟΥΣ 8,9 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΟΥΣ 8,9 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

     Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση για κοινοτική βοήθεια των ανέργων από τον κλάδο των ΜΜΕ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, μετά την αρχική έγκρισή της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο των Υπουργών της Ε.Ε. στη συνέχεια.

     Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση για οικονομική βοήθεια σε απολυμένους στην Ελλάδα υποβλήθηκε το φθινόπωρο του 2014, από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και  τη συνεργασία της ΕΣΗΕΑ, της ΕΠΗΕΑ και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.

     Κοινοτική βοήθεια ύψους 8,9 εκατ. ευρώ θα δοθεί στους 1.633 εργαζόμενους από τον κλάδο των ΜΜΕ που απολύθηκαν στην Ελλάδα, προκειμένου να μπορέσουν να βρουν μία νέα θέση εργασίας. Μέσω της παρεχόμενης βοήθειας, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα λάβουν μία σειρά υποστηρικτικών δράσεων, όπως συμβουλευτική, επανακατάρτιση έως και στήριξη για να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση, με στόχο την εξεύρεση νέων θέσεων εργασίας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    


Posted on Tuesday, March 31, 2015 (Archive on Tuesday, April 7, 2015)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.