Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΗΕΑ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΗΕΑ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 

Σήμερα 20 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε στα γραφεία της Ενώσεως μας επί της οδού Βουκουρεστίου 36, η Εφορευτική Επιτροπή από τους :1) Κοντογεωργίου Ευριπύλη 2) Γουρζή Αικατερίνη, 3) Αμπατζίδη Απόστολο, τακτικά μέλη, προκειμένου να προβεί στην ανακήρυξη των παρακάτω μελών υποψηφίων για την Εφορευτική Επιτροπή, τα οποία θα εκλεγούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Η.Ε.Α. στις 23/3/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Η Εφορευτική Επιτροπή λαμβάνουσα υπό όψιν : α) τις υποβληθείσες υποψηφιότητες β) το Μητρώο μελών της Ε.Π.Η.Ε.Α.

Αποφασίζει

Την ανακήρυξη των κάτωθι υποψηφίων για την Εφορευτική Επιτροπή :

  1. ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  2. ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  3. ΔΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
  4. ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΡΙΠΥΛΗ 

ΓΟΥΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


  


Posted on Monday, March 20, 2017 (Archive on Monday, March 27, 2017)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.