Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΗΕΑ
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΗΕΑ

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2019

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΗΕΑ, σε συνέχεια της από 16/1/2019 ανακοίνωσής του περί της αντικατάστασης των παλαιών δημοσιογραφικών ταυτοτήτων και της εκδόσεως νέων για όλα τα μέλη, ενημερώνει τους συναδέλφους ότι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της ΕΠΗΕΑ (Βουκουρεστίου 36, 3ος όροφος) από την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019, καθημερινά από τις 9.00 π.μ. έως τις 15.00 και κάθε Πέμπτη από τις 9.00-19.00, έχοντας μαζί τους: 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

§  Αστυνομική ταυτότητα νέου τύπου (με λατινικούς χαρακτήρες) ή διαβατήριο, προκειμένου να τηρηθεί η ίδια ορθογραφία του ονόματός τους και στη δημοσιογραφική ταυτότητα

§  Συμπληρωμένο το απογραφικό δελτίο μέλους (Για την εκτύπωση του πατήστε εδώ)

§  5 ευρώ για τα εκτυπωτικά έξοδα της ταυτότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα μέλη δεν χρειάζεται να προσκομίσουν φωτογραφίες, καθώς είναι απαραίτητη η λήψη φωτογραφίας κατά την ώρα έκδοσης της ταυτότητας. Για το λόγο αυτό, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοσή της η αυτοπρόσωπη παρουσία του μέλους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ:

Με την άφιξή τους στην Ένωση, οι συνάδελφοι θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ένωσης, όπου θα πιστοποιείται εάν είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι και θα καταβάλουν το ποσό των 5 ευρώ, που αντιστοιχεί σε εκτυπωτικά έξοδα. Στη συνέχεια, τα μέλη θα μπορούν να προσέρχονται στον κ. Βαγγέλη Βλάχο για την κατάθεση του συμπληρωμένου απογραφικού δελτίου και την παραλαβή της νέας ταυτότητας, η οποία θα εκτυπώνεται αμέσως και θα παραδίδεται στο μέλος, με ταυτόχρονη υπογραφή του σε βιβλίο παραλαβής. 

Εναλλακτικά, όσοι συνάδελφοι είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι, μπορούν να αποστείλουν τη φωτογραφία τους (διάσταση διαβατηρίου) και το απογραφικό δελτίο μέλους συμπληρωμένο, στο email της Ένωσης epiea@otenet.gr και να καταβάλουν το ποσό των 5 ευρώ, που αντιστοιχεί σε εκτυπωτικά έξοδα, κατά την παραλαβή της ταυτότητας.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μάρκος Γκανάς                                      Δημήτρης Πίππας

 

 

 


Posted on Thursday, February 14, 2019 (Archive on Thursday, February 21, 2019)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.