Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ Δ.Σ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1/6/2006
Αρχίζει το Συμβούλιο της 1/6/2006.
Παρόντες οι κ.κ. Μάρκος Γκανάς, Μιλτιάδης Ζήκος, Δημήτρης Πίππας, Δημήτρης Τόλης, Σταμάτης Πρωτολάτης, Βαγγέλης Γκιλάκης, Χρήστος Διαμάντης, Θανάσης Διαμάντης, Νίκος Γαβριήλ, Δημήτρης Μυλωνάς.
Απών: Κυριάκος Μπουτσικάρης.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Ένωσης οι εκλεγέντες από τις αρχαιρεσίες της 18 & 19 Μαΐου 2006 παραπάνω σύμβουλοι συνέρχονται σήμερα Πέμπτη 1 Ιουνίου 2006, σε Συνεδρίαση για την εκλογή του Προεδρείου και τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
Κατά τη διενεργηθείσα μυστική ψηφοφορία έλαβαν:

Για τη θέση του ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 
κ. Μάρκος Γκανάς:6 ψήφους, Χρήστος Διαμάντης: 1 ψήφο & 3 λευκά
Για τη θέση του ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
κ. Μιλτιάδης Ζήκος:6 ψήφους υπέρ & 4 λευκά
Για τη θέση του Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
κ. Δημήτρης Πίππας: 6 ψήφους υπέρ & 4 λευκά
Για τη θέση του ΤΑΜΙΑ
κ. Δημήτρης Μυλωνάς: 6 ψήφους υπέρ & 4 λευκά

 

Αφού ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία εκλέγονται:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
:
Μάρκος Γκανάς
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
:
Μιλτιάδης Ζήκος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
:
Δημήτρης Πίππας
ΤΑΜΙΑΣ
:
Δημήτρης Μυλωνάς
ΑΝΑΠΛ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
:
Δημήτρης Τόλης
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ
:
Θανάσης Διαμάντης

 

Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Καταστατικού της Ένωσης τον Ταμία κ. Δημήτρη Μυλωνά απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους οριζόμενος με μυστική ψηφοφορία από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Κατά τη διενεργηθείσα μυστική ψηφοφορία για την αναπλήρωση του απόντα ή κωλυόμενου Ταμία ορίζεται ο κ. Θανάσης Διαμάντηςμε 6 ψήφους υπέρ και 4 λευκά.
Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Καταστατικού της Ένωσης τον Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτρη Πίππα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους οριζόμενος με μυστική ψηφοφορία από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Κατά τη διενεργηθείσα μυστική ψηφοφορία για την αναπλήρωση του απόντα ή κωλυόμενου Γενικό Γραμματέα ορίζεται ο κ. Δημήτρης Τόλης με 6 ψήφους υπέρ και 4 λευκά.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος συγχαίρει τους Συμβούλους και τους εύχεται καλή και δημιουργική διοικητική θητεία.
Εδώ κλείνει το Συμβούλιο της 1/6/2006.
Πρόεδρος: Μάρκος Γκανάς
Αντιπρόεδρος: Μιλτιάδης Ζήκος
Γενικός Γραμματέας: Δημήτρης Πίππας
Ταμίας: Δημήτρης Μυλωνάς
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Δημήτρης Τόλης
Αναπληρωτής Ταμίας: Θανάσης Διαμάντης
Μέλη: Σταμάτης Πρωτολάτης
Νίκος Γαβριήλ
Χρήστος Διαμάντης
Βαγγέλης Γκιλάκης

Posted on Thursday, June 1, 2006 (Archive on Thursday, June 8, 2006)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.