Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΠΗΕΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΠΗΕΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 

Αθήνα, 12 Μαΐου 2008
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Οι Αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών :
του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, του Α/θμιου και Β/θμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Βοηθητικών Επιτροπών και των αντιπροσώπων μετ’ ισάριθμων αναπληρωματικών για το Δεύτερο Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ. θα πραγματοποιηθούν ύστερα και από την 10/5/2008 απόφαση της Γεν. Συνέλευσης στις παρακάτω ημερομηνίες:
ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 22 & 23 ΜΑΪΟΥ 2008
Από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 20.00 στα γραφεία της Ε.Π.Η.Ε.Α. - Βουκουρεστίου 36 - 3ος όροφος.
1)Διοικητικό Συμβούλιο: Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης θα εκλεγούν έντεκα (11) τακτικά μέλη, από τα οποία τα εννέα (9) ενεργά και δύο (2) συνταξιούχοι.
Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τα τακτικά μέλη.
2)Εξελεγκτική Επιτροπή: Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού για την Εξελεγκτική Επιτροπή θα εκλεγούν τρία (3) τακτικά μέλη.
Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τα τακτικά μέλη που έχουν συμπληρώσει δέκα (10) χρόνια από τότε που απόκτησαν την ιδιότητα του τακτικού μέλους.
3)Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο: Όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Καταστατικού θα εκλεγούν δύο (2) τακτικά μέλη.
Υποψηφιότητα μπορούν να βάλουν τα μέλη που συμπλήρωσαν δέκα (10) χρόνια ως τακτικά και δεν έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα.
4)Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο: Όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Καταστατικού θα εκλεγούν τέσσερα (4) τακτικά μέλη.
Δικαίωμα να βάλουν υποψηφιότητα έχουν τα μέλη που έχουν συμπληρώσει δέκα πέντε (15) χρόνια ως τακτικά και δεν έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα.
5)Βοηθητική Επιτροπή Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού: Θα εκλεγούν τέσσερα (4) τακτικά μέλη. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τα τακτικά μέλη.
6)Βοηθητική Οικονομοεπενδυτική Επιτροπή: Θα εκλεγούν τέσσερα (4) τακτικά μέλη. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τα τακτικά μέλη.
7)Αντιπρόσωποι μετ’ ισαρίθμων αναπληρωματικών για το τρίτο Πανελλαδικό συνέδριο της Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.: Θα εκλεγούν ενενήντα τρεις (93) αντιπρόσωποι & ενενήντα τρεις (93) αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τα τακτικά μέλη της Ένωσης.
Υποβολή υποψηφιοτήτων:
α) Οι υποψηφιότητες για τα διάφορα όργανα της Ένωσης, θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στην Γραμματεία της Ένωσης όπως ορίζει η διάταξη της παραγρ. 2α του άρθρου 28 του Καταστατικού.
Ως τελευταία ημέρα για την υποβολή υποψηφιοτήτων ορίζεται η Παρασκευή 16 Μαΐου 2008, έως τις 15.00.
β) Οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν το έντυπο «Δήλωση υποψηφιότητας» που υπάρχει στη Γραμματεία της Ένωσης.
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Posted on Tuesday, May 13, 2008 (Archive on Tuesday, May 20, 2008)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.