Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ΓΙΑ Σ.Σ.Ε.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ΓΙΑ Σ.Σ.Ε.

 

Α. Π. 294
Προς τον Πρόεδρο και το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2005
Θέμα: Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Κύριοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α., σε εκτέλεση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μαΐου 2004, σας καλεί σε συζήτηση για την επεξεργασία και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ της Ε.Π.Η.Ε.Α. και του ΕΔΟΕΑΠ.
Η Ένωσή μας, μετά την τροποποίηση του Καταστατικού της, καλύπτει συνδικαλιστικά τους συναδέλφους που εργάζονται, όχι μόνο στις καθημερινές εφημερίδες, αλλά και στα Ραδιοτηλεοπτικά μέσα, στο ΑΠΕ, στον ΕΔΟΕΑΠ, στην Ε.Σ.Η.Ε.Α., στην Ε.Ι.Η.Ε.Α.
Η Ένωσή μας, όπως γνωρίζετε, υπογράφει κάθε χρόνο με την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με την οποία κατοχυρώνονται οι οικονομικές και θεσμικές κατακτήσεις των εργαζομένων μόνο στις ημερήσιες εφημερίδες.
Για πρώτη φορά φέτος υπεγράφη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με τους ιδιοκτήτες των Τηλεοπτικών μέσων.
Επίκειται επίσης και η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με τους Ιδιοκτήτες των Ραδιοφωνικών Σταθμών, καθώς και με άλλους εργοδότες στους οποίους απασχολούνται μέλη μας.
Το γεγονός ότι ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ένας ιδιαίτερος εργασιακός χώρος, που οι ιδιοκτήτες του είναι τα μέλη των τεσσάρων Ενώσεων που τον απαρτίζουν, δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση να θεσμοθετηθούν οι εργασιακές σχέσεις (οικονομικά και θεσμικά) μέσα από την υπογραφή μιας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ του ΕΔΟΕΑΠ και της Ε.Π.Η.Ε.Α., άλλωστε αυτό επιτάσσει η Ελληνική και η εργατική νομοθεσία της Ε.Ε.
Στη συνέχεια θα σας υποβάλλουμε Σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα των συζητήσεων με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στον ΕΔΟΕΑΠ, καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων όλων των εργαζομένων του ΕΔΟΕΑΠ, θα αφορά μόνο τους εργαζόμενους που απασχολούνται στις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες του Οργανισμού και θα αποτελέσει κατά τη γνώμη μας μια πολύ καλή βάση για συζήτηση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α.
Μάρκος Γκανάς Σταμάτης Πρωτολάτης
Πρόεδρος της Ε.Π.Η.Ε.Α. Γενικός Γραμματέας της Ε.Π.Η.Ε.Α.

Posted on Tuesday, April 5, 2005 (Archive on Tuesday, April 12, 2005)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.