ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΗΕΑ - ΕΣΗΕΑ - ΕΤΕΡ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΤΟΥ PLANET

17 Μαίου 2005

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Η.Ε.Α.)

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ (Ε.Τ.Ε.Ρ.)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με αφορμή τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε κινητικότητα γύρω από τα ιδιοκτησιακά του ραδιοφωνικού σταθμού ΠΛΑΝΕΤ, τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ, της ΕΠΗΕΑ και της ΕΤΕΡ επισημαίνουν προς την κυβέρνηση, το ΕΣΡ και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι: " Η όποια τυχόν εξέλιξη πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τους εργαζόμενους και συγκεκριμένα τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και του ειδησεογραφικού χαρακτήρα του σταθμού, τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την εκπλήρωση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων του σταθμού προς αυτούς. " Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων, με αφορμή τη συγκεκριμένη κρίση στον ΠΛΑΝΕΤ, επισημαίνουν για μία ακόμη φορά την ανάγκη θέσπισης συγκεκριμένων υποχρεώσεων από την πλευρά των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. ώστε να υπάρχουν όλες οι εγγυήσεις λειτουργίας των Μέσων και απόλυτη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σ' αυτά.


Posted on Thursday, May 19, 2005 (Archive on Thursday, May 26, 2005)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share