ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΣΧΑ 2015

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ          

Το Διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΗΕΑ ενημερώνει τα μέλη της Ενώσεως που είναι άνεργα ή βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας και δεν επιδοτούνται από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ, ότι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ενόψει των εορτών του Πάσχα.

         Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται φέτος στα 200,00 ευρώ. Επιπλέον 50,00 ευρώ θα δοθούν για κάθε προστατευόμενο παιδί του δικαιούχου.

Οι προϋποθέσεις για τη λήψη του βοηθήματος είναι οι εξής: 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

·        Συνάδελφοι οι οποίοι είναι άνεργοι ή σε επίσχεση εργασίας από την 1/3/2010 (5ετία) και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους (βάσει εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2014) δεν υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί.

·        Συνάδελφοι οι οποίοι έμειναν άνεργοι μέσα στο 2014 και βεβαιώνουν με υπεύθυνη Δήλωση ότι το οικογενειακό εισόδημά τους για το τρέχον έτος, δεν υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί.

·        Συνάδελφοι που είναι απλήρωτοι τουλάχιστον 6 μήνες και διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους από εργοδότες οι οποίοι ανέστειλαν τη λειτουργία του μέσου ή αδιαφορούν για την πληρωμή των συναδέλφων.

ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

·        Όσοι συνάδελφοι έμειναν άνεργοι το τελευταίο χρονικό διάστημα και έλαβαν τις αποζημιώσεις τους και το επίδομα Πάσχα.

·        Όσοι συνάδελφοι είναι περισσότερο από 5 έτη άνεργοι.

·        Όσοι συνάδελφοι έχουν λάβει από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας της ΕΠΗΕΑ περισσότερα από 5.000 ευρώ. 

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ένωσης τα κάτωθι:

·        Αίτηση χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης (Για την εκτύπωση της πατήστε εδώ)

·        Εκκαθαριστικό σημείωμα  της φορολογικής τους δήλωσης οικ. έτους 2014.

·        Αντίγραφο της απόφασης του ΕΤΑΠ ΜΜΕ για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας από το οποίο θα προκύπτει ότι η επιδότηση έχει λήξει.

·        Υπεύθυνη δήλωση ότι το τρέχον έτος, το οικογενειακό τους εισόδημα δε θα υπερβαίνει τα  25.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί. 

Οι συνάδελφοι οι οποίοι έμειναν άνεργοι μέσα στο 2014 και θα βεβαιώσουν με Υπ. Δήλωση ότι, βάσει του εισοδήματός τους, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος Πάσχα, δεσμεύονται  να προσκομίσουν το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικ. έτους 2015 για τον απαραίτητο έλεγχο από τις υπηρεσίες.        

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία της ΕΠΗΕΑ (Βουκουρεστίου 36, 3ος όροφος) έως και την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, τις εργάσιμες ημέρες από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ.

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα να σταλούν τα παραπάνω στοιχεία μέσω email (epiea@otenet.gr) ή  μέσω fax στο 2103605502. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΚΟΣ ΓΚΑΝΑΣ                                 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΠΑΣ

  


Posted on Tuesday, March 24, 2015 (Archive on Tuesday, March 31, 2015)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share