ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ
3/2/2006
ΘΕΜΑ:ΠΑΡΟΧΕΣ TOYOEE ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ
Από τη Δευτέρα 6 έως την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου χορηγούνται στους ασφαλισμένους μέλη του ΕΔΟΕΑΠ, που έχουν παιδιά έως 12 ετών, δελτία του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) για:
-Ψυχαγωγικά πάρκα («Αλού Φαν Πάρκ» στην Αθήνα και «Μάτζικ Πάρκ» στη Θεσσαλονίκη)
-Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και
-Παιδικά θέατρα
Η διανομή αυτών των παροχών γίνεται –ανεξαρτήτως άλλων παροχών- από τον ΟΕΕ, στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη κατά τις εργάσιμες ώρες.
Οι ασφαλισμένοι μέλη του ΕΔΟΕΑΠ προκειμένου να κάνουν χρήση αυτών των παροχών είναι απαραίτητο να προσκομίσουν το πολύπτυχο Δελτίο Παροχών (ΕΔΟΕΑΠ/ΟΕΕ), το οποίο έχει εκδώσει ο Οργανισμός μας και έχει αποστείλει ταχυδρομικώς στα μέλη του.
Όσοι από τα άμεσα μέλη του ΕΔΟΕΑΠ δεν έχουν λάβει το Δελτίο Παροχών (ΕΔΟΕΑΠ/ΟΕΕ) θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα με μία φωτογραφία τους για την άμεση έκδοση του.
Το Δελτίο Παροχών (ΕΔΟΕΑΠ/ΟΕΕ) αποτελεί αποδεικτικό έγγραφο για την χορήγηση και καταγραφή των παροχών του ΟΕΕ προς τα άμεσα και έμμεσα (προστατευόμενα) μέλη του ΕΔΟΕΑΠ.
Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Φεβρουαρίου 2006 λήγει η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής των μελών του ΕΔΟΕΑΠ στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού (8ήμερων διακοπών) 2006 του ΟΕΕ.
ΜΕΡΙΜΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ


Posted on Monday, February 6, 2006 (Archive on Monday, February 13, 2006)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share