ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ

Π ρ ο ς
Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
Α Ι Τ Η Σ Η
 
…………………………………
 
κατοίκου …………………….
οδός ………………………..
Τηλ. ………………………..
Αθήνα, ………………………
Παρακαλώ πολύ δεχθείτε την αίτησή μου για πρόσληψη στoΤμήμα Υγείας και Περίθαλψης του Οργανισμού, σύμφωνα με την προκήρυξη στον ημερήσιο τύπο που έχετε δημοσιεύσει.
Επισυνάπτω βιογραφικό σημείωμα και σχετικά δικαιολογητικά.
 
Με τιμή
Ο/Η ΑΙΤ…..


Posted on Thursday, February 7, 2008 (Archive on Thursday, February 14, 2008)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share