ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2010
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου σε σύνολο 404 ψηφισάντων μελών έχουν ως ακολούθως:

ΝΑΙ
ΟΧΙ
1) α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
307
75
β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
337
42
γ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
336
42
2) α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2010
326
43
β)ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2010 ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
335
37
3) ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Η.Ε.Α. , ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ
ΕΚΟΛΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΤ΄ΙΣΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.
 
 
343
23

4.ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σε σύνολο 404 ψηφισάντων μελών (έγκυρα 402, άκυρα 2 και λευκά 0) το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έχει ως ακολούθως :

A/A
Α. Μ.
Επώνυμο
Όνομα
Ψήφους
1
1334
ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
119 (εκατόν δέκα έννεα)
2
941
ΓΟΥΡΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
224 (διακόσιους είκοσι τέσσερα)
3
409
ΛΑΚΟΥΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
53(πενήντα τρείς)
4
736
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
181(εκατόν ογδόντα ένας)
5
1252
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
76(εβδομήντα έξιι)

Εκλέγονται ως τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής :
1.ΓΟΥΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ με 224 ψήφους
2.ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ με 181 ψήφους
Και ως αναπληρωματικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής:
1.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ με 119ψήφους
2.ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με 76 ψήφους
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΟΥΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΟΛΟΣ

Posted on Friday, September 24, 2010 (Archive on Friday, October 1, 2010)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share