Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β' ΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Αθήνα, 20η Ιανουαρίου 2006

A/A

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΌΝΟΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

1)

ΚΑΝΟΥΣΗΣ

ΓΕΩΓΡΓΙΟΣ

ΜΕΤΡΟΡΑΜΑ

2)

ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΕΑ

3)

ΚΩΤΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΝΕΑ

4)

ΦΟΥΣΙΑΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

5)

ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΜΕΤΡΟΡΑΜΑ

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

 

Α) ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

 

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΌΝΟΜΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ

1)

ΜΑΝΙΧΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ

STAR CHANNEL

Β) ΩΣ ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ

 

 

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΌΝΟΜΑΣΤΑΘΜΟΣ

1)ΑΡΦΑΡΑΧΡΙΣΤΙΝΑANT-1 T.V.

2)ΛΑΔΑΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣALTER CHANNEL

3)ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣALPHA T.V.

4)ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣALTER CHANNEL

5)ΣΑΝΙΔΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗALTER CHANNEL

6)ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣANT-1 T.V.

 

Τα νέα μέλη παρακαλούνται να προσέλθουν στην Γραμματεία της Ενώσεως για την σύνταξη του Απογραφικού τους Δελτίου με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητος.

2. Δικαίωμα εγγραφής μέλους 15,00€.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.

4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητος.

5. Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.

Με την σύνταξη του απογραφικού τους δελτίου, στα νέα μέλη θα χορηγηθεί βεβαίωση

, για την εγγραφή και ασφάλιση τους στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μάρκος Γκανάς Σταμ. Πρωτολάτης

 

 

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Μετά την παρέλευση της 15νθήμερης προθεσμίας των ενστάσεων, οριστικοποιείται από 1ης Ιανουαρίου 2006 η εγγραφή στο Μητρώο Μελών της Ένωσης των παρακάτω συναδέλφων:

 

ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Α) ΩΣ ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ


Posted on Wednesday, February 1, 2006 (Archive on Wednesday, February 8, 2006)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.