Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 25 του Καταστατικού

του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π ( ΦΕΚ 1689 Β΄/15.5.2018 ΄).

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι , άμεσα μέλη του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως σε τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 στην Αίθουσα Συνεδρίων του κτιρίου ΕΔΟΕΑΠ (Σισίνη 18 και Ηριδανού 5 – 1ος όροφος) με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1.      Ανακοινώσεις της Διοίκησης

2.      Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου

3.      Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών για την οικονομική χρήση έτους 2018

4.      Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2018

5.      Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.

6.      Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2018

7.      Έγκριση Προϋπολογισμών ετών 2019 και 2020

Η δεύτερη Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω μη υπάρξεως απαρτίας.  Στην Τρίτη Γενική Συνέλευση απαρτία πραγματοποιείται με την παρουσία του 1/10 των μετόχων-μελών του Οργανισμού. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία και στην Τρίτη Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και  ώρα 12.00 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (αίθουσα «ΑΠΟΛΛΩΝ» – ημιώροφος) Πανεπιστημίου 52 , Αθήνα και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, για την οποία απαιτείται η παρουσία του 1/20 των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, αμέσων μελών.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ                ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ

  


Posted on Tuesday, October 22, 2019 (Archive on Tuesday, October 29, 2019)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.