Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

 

Α.Π. 236
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2005
Αγαπητέ Συνάδελφε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 15/3/2005 συνεδρίασή του αποφάσισε να καταβάλει το επίδομα για τους ανέργους συναδέλφους σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος δ. του κανονισμού λειτουργίας του Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού. Το επίδομα δικαιούνται οι άνεργοι συνάδελφοι που δεν επιδοτούνται και έχουν οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο διαβίωσης, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα επίσημα στοιχεία.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
-Αίτηση (υποβάλλεται στη Γραμματεία της Ένωσης έως 10/4/2005).
-Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους.
-Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι για το τρέχον έτος συνεχίζεται η ανεργία και ότι το οικογενειακό εισόδημα δε θα υπερβεί τα 10.500 € προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε παιδί.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μάρκος Γκανάς Σταμ. Πρωτολάτης

Posted on Monday, March 21, 2005 (Archive on Monday, March 28, 2005)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.