Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 2005
ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 2005

 

Α.Π. 2093
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2005
Αγαπητέ Συνάδελφε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο στην 45η Συνεδρίασή του στις 19/9/2005 σε εφαρμογή των άρθρων 2 παρ. β και 7 του ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ που αναφέρονται στο βοήθημα Παιδικού Σταθμού για τα παιδιά των συναδέλφων μας (προσχολικής ηλικίας), αποφάσισε και σας γνωρίζει τα κάτωθι:
α) Προϋποθέσεις:
- Το βοήθημα δικαιούνται οι συνάδελφοι των οποίων τα παιδιά έχουν γεννηθεί από 01/01/1999 έως 30/09/2005.
β) Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1.Αίτηση δικαιούχου.
2.Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιών (πρωτότυπη ή επικυρωμένο αντίγραφο). - Εφόσον το εν λόγω επίδομα του / της χορηγείται για πρώτη φορά.
Το παραπάνω βοήθημα για το έτος 2005 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται στο ποσό των 200,00 € για κάθε παιδί και 300,00€ για το τρίτο παιδί.
Συνάδελφοι οι οποίοι είναι και οι δύο σύζυγοι μέλη της Ενώσεως δικαίωμα αιτήσεως έχει ο ένας εξ αυτών.
Για ταχύτερη διεκπεραίωση, αποφασίσαμε όπως οι καταβολές γίνουν μέσα από του Τραπεζικούς Λογαριασμούς που όλοι έχετε.
Οι συνάδελφοι, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους, στη Γραμματεία της Ένωσης (Βουκουρεστίου 36 3ος όροφος, Αθήνα 106 73) .
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Ένωσης (τηλ. 210-3624420, 210-3641942, e-mail: epiea@otenet.gr).
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μάρκος Γκανάς Δημ. Πίππας

Posted on Thursday, September 22, 2005 (Archive on Thursday, September 29, 2005)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.