Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΠ ΜΜΕ (Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΣΠΕΑΘ)
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΠ ΜΜΕ (Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΣΠΕΑΘ)

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

          Αγαπητές συναδέρφισσες 

          Όπως ήδη γνωρίζετε με το άρθρο 42 του νόμου 4331/2015 έγινε δεκτή από τον τότε Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημήτρη Στρατούλη πρόταση τροπολογίας της ΕΠΗΕΑ που αφορούσε στην χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος στις γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη απ’ το ΕΤΑΠ ΜΜΕ (Α' Δνση – ΤΣΠΕΑΘ) με τις ίδιες προϋποθέσεις που το λαμβάνουν οι άντρες που συνταξιοδοτούνται απ’ το ταμείο. 

          Αποτέλεσμα αυτού, μετά και από σχετική διευκρίνιση του Υπουργείου σε σχετικό ερώτημα που ετέθη απ' το ΔΣ του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, είναι η άμεση λήψη του οικογενειακού επιδόματος για τις γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη χωρίς να χρειάζεται η δικαστική διεκδίκησή του όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Για την χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος είναι απαραίτητο ο γάμος να είναι εν ισχύ και ο σύζυγος να είναι εν ζωή. 

          Η ως άνω διάταξη ισχύει από 02/07/2015 και καλούνται όσες συναδέρφισσες δεν έχουν καταθέσει αίτηση για την λήψη του σχετικού επιδόματος να την καταθέσουν άμεσα στο ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.

Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση σας, συνιστούμε η ως άνω αίτηση να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Μάρκος Γκανάς                Δημήτρης Πίππας

  


Posted on Friday, December 18, 2015 (Archive on Friday, December 25, 2015)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.