Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟ Δ.Ο.Λ. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟ Δ.Ο.Λ. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

 Αθήνα 3 Απριλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟ Δ.Ο.Λ. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

       Το Διοικητικό Συμβούλιο τη; ΕΠΗΕΑ ανακοινώνει ότι: σήμερα 3-4-2017 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 963/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ο Δ.Ο.Λ. τέθηκε σε καθεστώς έκτακτης ειδικής διαχείρισης με διαχειριστές την εταιρεία ορκωτών λογιστών GRANT THORNTON και την δικηγορική εταιρεία ΑΝΔΡΕΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου:

α) Η διοίκηση του Δ.Ο.Λ. περνάει στους ανωτέρω διαχειριστές,

β)Οι διαχειριστές υποχρεούνται να διατηρήσουν σε λειτουργία τις δραστηριότητες του Δ.Ο.Λ. (εφημερίδες, ιστοσελίδα, περιοδικά, ραδιόφωνο) έως την μεταβίβαση της επιχείρησης η οποία θα γίνει με πλειοδοτικό διαγωνισμό επίσης,

γ) Οι διαχειριστές υποχρεώνονται να αναζητήσουν κατάλληλη χρηματοδότηση ώστε να καλύψουν τα έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης μέχρι την μεταβίβασή της είτε ως σύνολο, είτε κατά δραστηριότητα (ΒΗΜΑ, ΝΕΑ, in.gr, BHMA FM κλπ.).

        Η ΕΠΗΕΑ θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της διαδικασίας αυτής της έκτακτης ειδικής διαχείρισης και θα παρέμβει αν χρειαστεί με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχεια της δραστηριότητας του Δ.Ο.Λ. την διασφάλιση της μισθοδοσίας των συναδέλφων από τους διαχειριστές και την πλήρη ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΗΕΑ


Posted on Monday, April 3, 2017 (Archive on Monday, April 10, 2017)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.